RK kerk - Vincentiuskerk
Niet in gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Basilius van Bruggelaan 2 - 4
Velp

Gemeente Grave
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Het oudste deel van de Vincentiuskerk stamt uit de 10e ofwel 12e eeuw. Hier staat dan ook de oudste kerkmuur van Brabant.
Na de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629, werd de katholieke godsdienst in de Meierij van 's Hertogenbosch en het land van Cuijk in 1648 verboden. Maar in het land van Ravenstein, waartoe Velp behoorde, bleef de godsdienstvrijheid bestaan Daarom kon de Vincentiuskerk als parochiekerk in gebruik blijven.
De Drie-eenheid Velp bestaat uit het RK klooster Kapucijnen - Emmaüsklooster, Klooster Zrs Moniale Redemptoristinnen en het Vincentiuskerkje. Het Redemptoristinnenklooster is gesticht in 1858. Met het vertrek van de laatste Kapucijn, heeft de Drie-eenheid voor het eerst in tien eeuwen geen religieuze functie meer. Het Vincentiuskerkje is eigendom van de gemeente Grave en doet momenteel dienst als kunstlocatie met exposities en uitvoeringen.
In 2017 wordt gezocht naar een geschikte herbestemming voor de drie gebouwen. De gemeente wil het ensemble in samenhang herontwikkelen, waarin het bestuur van de Kapucijnen een bestemming voor het Emmaüsklooster wil, die past bij het gedachtegoed van de Franciscanen (Kapucijnen). Het Redemptoristinnenklooster wordt gelinkt aan de functie van wonen met zorg en het Emmaüsklooster aan zorg met wonen.
Het kerkje moet, aangevuld met recreatie en toerisme, op zijn beurt voor ontmoeting tussen de functies en de doelgroepen zorgen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk - Vincentiuskerk Velp -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-10-10 11:32:01