Hervormde Evangelisatie Immanuel
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Gasstraat 30
Tilburg

Gemeente Tilburg
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Vanaf de bouw in 1910 was het de kerk van de Vereniging tot Evangelisatie binnen de classis 's Hertogenbosch en werd gebruikt door de Vereniging van Ortodox Hervormden te Tilburg en Goirle.
Op 3 oktober 1948 heeft de vereniging zichzelf opgeheven en werd men opgenomen binnen de Hervormde gemeente van Tilburg en Goirle. Vanaf die datum heeft de Hervormde gemeente het gebouw Immanuel gehuurd van de Evangelisten classis Den Bosch.
In 1969 is het gebouw met toestemming van de classis radikaal veranderd. Binnen verdwenen orgel, preekstoel en banken, dit ten behoeve van het gebruik voor jongeren- en jeugdactiviteiten.
Op 13 november 1979 kwam gebouw Immanuel officieel in handen van de Hervormde gemeente.
Sinds ongeveer 1974 is het verhuurd aan de Baptistengemeente, maar die hebben sinds kort (± 1990) een eigen onderkomen.
De huidige bestemming is in 1990 nog niet bekend.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: de lindeboom jg III/IV(1979/80)248 269
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)293, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 23(1990)26

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Evangelisatie Immanuel Tilburg -

Orgelhistorie

b: P. Keermolen, Amsterdam ± 1732 voor DORDRECHT ?
r: P.J. Geerkens, Dordrecht 1806; kabinetorgel M I: Man 7
o: ± 1930
o: 's HERTOGENBOSCH Hervormde Evangelisatie Bethel 1969 ;kabinetorgel I: Man 7
elektronium

Dispositie

1969:
Manuaal C-d'''
Praestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Fl?te travers 8 discant, Praestant 4 bas, Fluit 4 discant, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2 bas

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2014-10-23 16:13:09