Hervormde kerk - Joriskerk
In gebruik
Foto: Anton van Daal
St Jorisstraat 6
Venlo

Gemeente Venlo
Limburg

(Kerk)gebouw

In ± 1530 is voor het eerst sprake van een Hervormde gemeente te Venlo.
Op de oostelijke zijmuur is een wijdingskruis uit 1509 zichtbaar.
In 1632 kwam de Joriskerk in handen van de hervormden.
In 1637 werden de hervormden weer verdreven.
In 1702 kwamen de hervormden weer in de Joriskapel.
Restauratie in 1718 onder leiding van de Dordtse bouwmeester Pleun van Bolnes. Het laatgotische koor uit 1509 bleef ongemoeid, de noord- en zuidkant werden uitgebreid.
Boven de ingang herinnert een gedenksteen aan de eerste steenlegging in 1718.
De ramen in het koor hebben gebrandschilderd glas uit 1719.
De eiken kansel is oorspronkelijk 18e-eeuws, eveneens de geelkoperen lezenaar met tulpvormen.
Fraai avondmaalszilver uit de eerste helft van de 17e eeuw en uit later tijd.
In 1795 werd de kerk door de Franse troepen in beslag genomen en als korenmagazijn gebruikt.
In de Tweede Wereldoorlog werden dak en gewelven verwoest.
Restauratie van 1946 tot 1957.
In 1972 werden in de kanselkuip nog resten haver ontdekt!
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 46, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Quaedvlieg, G.M.I.: Kerkorgels in Limburg (1975)26; uitgave Provinciaal Comité Limburg
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 39
de Mixtuur 20(1977)442
gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Fa. L. Verschueren (1891-1951)31
kerkepadgids (1987)16-17*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Joriskerk Venlo -

Orgelhistorie

b: C. Rupert II
- Alleen de kas bleef bewaard
r: Fa. A. Standaart, Schiedam 1927 ??
r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1948
b: Fa. Blank, Herwijnen 1966 in de noordvleugel
r: Fa. Blank, Herwijnen 1974; M II vp:

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-08-27 10:05:30