Hervormde kerk - Minderbroederskerk
In gebruik
Foto: Anton van Daal
Minderbroedersingel 15
Roermond

Gemeente Roermond
Limburg

(Kerk)gebouw

In 1307 vestigden de Minderbroeders - Franciscanen zich in Roermond.
Bij het klooster is in de 15e eeuw een driebeukige gotische hallenkerk gebouwd (zie: RK klooster Franciscanen - Minderbroederskerk).
In 1796 in de Franse tijd, werd de kerk paardenstal en opslagplaats.
Vanaf 31 maart 1820 deed het koor van de Minderbroederskerk dienst voor de garnizoensgemeente: Hervormd, Remonstrant, Luthers, etc. Het overige deel bleef dienst doen als paardenstal, stro- en hooimagazijn voor het garnizoen.
In 1864 kocht de Hervormde Gemeente de hele kerk die in een deplorabele toestand verkeerde.
De muur tegen de buitenzijde van de steunberen van de zuiderzijbeuk werd in 1883 gebouwd, waar voordien het klooster stond.
Tussen 1906 en 1908 werd de kerk onder leiding van dr Pierre Cuypers gerestaureerd. Dak en gewelven werden hersteld, vensters opengebroken, hoofdingang verplaatst naar de kant van de Minderbroerssingel.
Feestelijke ingebruikneming van de kerk in 1908.
Een neogotische preekstoel, twee herenbanken en koorhekken komen uit het atelier Cuypers & Stolzenberg te Roermond.
In 1947 was een nieuwe restauratie nodig. Het koor werd tot liturgisch centrum ingericht en de preekstoel verplaatst.
Ingrijpende restauratie in 1974/75: dak en dakconstructie werden geconserveerd.
Het hoofdaltaar is in de Sint Bavo te Haarlem, een kruiswegstatie in het Bisschoppelijk Museum te Luik en het Mariaaltaar in de RK kerk te Anderen.
In 1986 zijn de banken vervangen door banken uit de Domkerk te Utrecht.
In 1973 zijn de Hervormde en de Gereformeerde kerk samengegaan tot PKN-kerk.
De kerk werd door de aardbeving van 13 april 1992 zwaar beschadigd, waaronder de gewelven.
Op 21 april 1993 is begonnen met de restauratie die tot maart 1994 diende, waarbij o.a. de fraaie plafondschilderingen in originele staat werden teruggebracht.
Opvallend is het lichte interieur van deze in gotische stijl gebouwde hallenkerk.
Op zaterdag 7 mei 1994 werd de kerk weer in gebruik genomen.
In 2001 was de Minderbroederskerk heel nodig aan restauratie toe. Er werd een Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk gevormd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bree, van: de kathedraal van St. Chistoffel te Roermond
Dijk, Peter van/Oost, Ger: Utrecht Orgelstad (1981)49*
Janssen: Roermond monumentaal deel 2, kerken, kloosters en kapellen, uitgave stichting open monumentendag (2004)10-11***
Quaedvlieg: kerkorgels in Limburg (1975)20, uitgave provinciaal comité Limburg monumentenjaar
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 39
contactbrief voor kerkenverzamelaars 28(1992)25, 30(1993)40, 31(1994)44, 32(1994)45, 46(2001)37, 58(2007)31 41, 59(2008)37
de Mixtuur 53(1986)134, 66(1990)325 330
de Orgelvriend 7(1980)24-25*
gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Fa. L. Verschueren (1891-1951)37
kerkepadgids (1982)63-64*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Minderbroederskerk Roermond -

Orgelhistorie

b: Nederrijns-Westfaalse orgelmaker (J.B. le Picard ??) rond 1685 voor RK klooster Franciscanen - Minderbroederskerk; M II ap:
het orgel is in 1798 verkocht aan de Hervormde kerk - Minderbroederskerk
o: ROERMOND Ned Hervormde kerk - Munsterkerk in 1804
b: ; M I: Man 5
o: 1875
b:
o: na 1907
b: Gebrs. Franssen, Roermond 1920; in de balustrade achterin de kerk; Pn I vp: Man 7-Ped 1
r: 1947; naar achteren verplaatst op een verhoging om meer plaats voor een koor te krijgen
r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1949; Pn
r: K. Dirksen 1969/72; huidige organist en orgelbouwer; EP II vp: Hw 9-Nw 8-Ped 7
het orgel was in 2008 versleten en niet meer te repareren
b: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1961 voor ALKMAAR RK kerk Don Bosco; EP II vp: Hw 10-Pos 11-Ped 8
o/r: 2007/08
het orgel is op zondag 17 februari 2008 weer in gebruik genomen, 's morgens in een liturgische viering en 's middags met een concert,

Dispositie

1920 (Franssen):
Manuaal C-g3
Prestant 8, Gamba 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Fluit 4, Mixtuur III, Trompet 8
Pedaal C-d1
Subbas 16
Koppelingen: Manuaal I-I 4, Pedaal-Manuaal
 
1965:
Hoofdwerk (I)
Quintadeen 16, Prestant 8, Gemshoorn 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Nachthoorn 2, Sesquialter II, Mixtuur IV-V, Spaanse Trompet 8
Positief (II)
Tolkaan 8, Baarpijp 8, Prestant 4, Ged. Fluit 4, Nasard 2 2/3, Octaaf 2, Terts 1 3/5, Super Quint 1 1/3, Scherp III, Regaal 16, Dulciaan 8
Pedaal
Subbas 16, Prestant 8, Gedekt 8, Baarpijp 8, Prestant 4, Mixtuur III, Contra Fagot 16, Zinck 4
 
1972:
Hoofdwerk (I) C-a3
Prestant 8, Gamba 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Quint 2 2/3, Fluit 2, Mixtuur IV, Cymbel IV, Trompet 8
Nevenwerk (II) C-a3
Gedekt 8, Fluit 4, Nasard 2 2/3, Fluit 2, Terts 1 3/5, Quint 1 1/3, Cymbel IV, Kromhoven 8
Pedaal C-a1
Subbas 16, Gedekt 8, Quint 5 1/3, Fluit 4, Cymbel IV, Trompet 16, Kromhoorn 4
Koppelingen: Hoofdwerk-Nevenwerk, Hoofdwerk-Hoofdwerk 4, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Hoofdwerk 4
Enkele registers zijn gecombineerd op de manualen en pedaal
De Kromhoven op het 2e klavier is ook bespeelbaar in 16 en 4 ligging en ook bespeelbaar op het 1e klavier

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-02 11:44:35