Gereformeerde kerk vrijgemaakt - Opstandingskerk - Witte Kerkje (GKV)
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Kruisbergstraat 25
Brunssum

Gemeente Brunssum
Limburg

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1934 als z.g. Lutherse kerk door de Duitse Lutherse kerk en was bestemd voor de Duitse mijnwerkers in Brunssum. Maar de predikant, een Duitser, had ook heel duidelijk de opdracht de mijnwerkers te "bekeren" tot het nationaal socialisme.
De inscriptie op de luidklok herinnert er nog aan: "AD 1934 - Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft".
Na de Tweede Wereldoorlog is de kerk door de Nederlandse regering in beslag genomen waarna de vrijgemaakten de kerk kochten en in gebruik namen. In de volksmond heet het kerkje "Het Witte Kerkje". De inboedel is toen verkocht. Er is niets bewaard gebleven.
De kerk werd te klein en is op 7 februari 1999 gesloten. De kerk is verkocht en nu is een kantoor met woning.
Inmiddels is in de voormalige kerk de Grundsteinlegungsurkunde (steenleggingsoorkonde) gevonden, ingemetseld in een muur. Die oorkonde, waarop de namen van Adolf Hitler als kanselier en leider van het Derde Rijk, van koningin Wilhelmina en van president Von Hindenburg voorkomen, was verpakt in een koker en bevatte ook de luturgie van de eerste dienst en een feestprogramma.
De vrijgemaakten hebben de gesloten Gereformeerde kerk - Kruiskerk aan de ds Boumastraat 1 gekocht en op 14 februari 1999 in gebruik genomen als Gereformeerde kerk vrijgemaakt (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Quaedvlieg, G.M.I.: Kerkorgels in Limburg (1975)3; uitgave Provinciaal Comité‚ Limburg
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 41(1999)39, 42(1999)45, 44(2000)50

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk vrijgemaakt - Opstandingskerk - Witte Kerkje (GKV) Brunssum -

Orgelhistorie

b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1965; EL unit I:

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-08-27 09:46:00