RK kapel - Antoniuskapel
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Heukelom 26
Heukelom

Gemeente Bergen
Limburg

(Kerk)gebouw

De begintijd gaat terug tot de 17e eeuw. De kasteelbewoners van Bleijenbeek, de heren van Afferden en Heukelom, worden met de bouw in verband gebracht.
Tijdens de Tachterjarige Oorlog (1568-1648) is de kapel grotendeels verwoest. Later is deze, op de koorruimte na, herbouwd. De voorgevel loopt uit in een vierkant klokkentorentje met een houten spits. Aan de achterzijde is de gevel afgesloten met een rondboog van het vroegere priesterkoor.
In 1820 heeft de kapel grote schade opgelopen door overstromingen van de Maas. Tijdens deze watersnood kwam het altaar geheel onder water te staan. Hierop heeft de parochie Bergen het bedehuisje in 1859 grondig gerestaureerd. Er werd een nieuw torentje op het dak geplaatst en het interieur werd opgeknapt.
De eerste klok, gegoten omstreeks 1670, is spoorloos verdwenen. In 1904 werd door inwoners van Heukelom een nieuwe klok aan de kapel geschonken.
Deze klok werd voor de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog weggehaald. Na de bevrijding werd deze klok in Duitsland teruggevonden.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2014-04-18 09:45:58