RK kerk H Martinus Hoofdorgel
In gebruik
Markt 8
Weert

Gemeente Weert
Limburg

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1062.
Nieuwe kerk gebouwd in 1456.
Eerste fase: drie veelhoekig gesloten koren en drie daarvoor gelegen traveeën, steunbeuren aan buitenzijde, gewelven met eenvoudige kruisgewelven.
Tweede fase in 1500: zes traveeën, forse toren in Kempisch-gotische stijl, boven het middenschip stergewelven, boven het noorderschip netgewelven en boven het zuiderschip ruitgewelven.
Gebrandschilderde ramen gemaakt tussen 1885 en 1915, onder andere door F. Nicolas.
Toren in 1889 met een geleding en spits verhoogd door architect P.J.H. Cuypers.
De spits waaide om in 1940 en is in 1960 vervangen door een stenen lantaarn.
De kerk werd volgens een meerjaren onderhoudsplan, in fasen gerestaureerd.
In de zomer van 1993 is een begin gemaakt met de restauratie van deze kerk.
Eerste pinksterdag 1996 zijn vier nieuwe klokken in de toren gehangen. De klokken zijn gemaakt door Petit & Fritsen te Aarle Rixtel en geschonken door de Soester familie Raatjes. De zwaarste van de klokken, de Bourdon, weegt vier ton.
In de kerk is een miniatuur beiaard met 49 klokken geplaatst, zelf te bespelen door bezoekers.
De gebrandschilderde ramen zijn gerestaureerd door Glasverwerkingsbedrijf Brabant en van voorzetramen voorzien. Onder andere door vandalisme waren er veel ramen beschadigd. Ook weer en wind hebben de ramen aangetast. De defecte ramen veroorzaakten bovendien ongewenste luchtwervelingen in de kerk die de gewelfschilderingen aantasten.
Bij restauratiewerkzaamheden is tegen de oostwand van de kerk een grote muurschildering ontdekt met een Christus-figuur. Er wordt gedacht dat het een 15e eeuwse schildering is. Maar het kan ook de achtergrond zijn van een oude sacramentstoren.
Voorjaar 2004 is begonnen met de restauratie van de muurschilderingen en de toren.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Martinus Hoofdorgel Weert -

Orgelhistorie

b:
r: A. Gilmann 1768
r: J. Beerens 1776, 1788
r: J. en L. Vermeulen 1823/26
r: P.F. van Dinther 1827/28, 1831/32
r: Vermeulen 1848
r: Vermeulen 1850; M II ap: Man 14-Pos 11
orgel zwaar beschadigd in 1941
b: Gebrs. Vermeulen, Weert/Alkmaar 1942; EP IV vp: Hw 10-Pos 10-Zw 10-Echowerk 8*-Ped 12
adviseur prof Flor Peeters
wijding en bespeling op 22 november 1942 (feest St. Caecilia) door Hub. Houët, organist van de kerk
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1954; EP III vp:
adviseur Hub Houët, Eindhoven namens de KKOR

Dispositie

1885 (volgens van ’t Kruijs):
Bourdon 16, Prestant 8, Bourdon 8, Fluit Travers 8, Prestant 4, Fluit 4, Quintfluit 3, Octaaf 2, Mixtuur, Sexqualter, Cimbel, Cornet, tertiaan, Trompet 8
Rugwerk
Bourdon 8, Prestant 4, Fluit 4, Nasard 3, Octaaf 2, Sexquialter, Mixtuur, Cornet, Tertiaan, Kromhoorn 8, Vox Humana 8
Pedaal
aangehangen
 
1942:
Hoofdwerk (manuaal I) C-g'''
Bourdon 16, Prestant 8, Openfluit 8, Bourdon 8, Prestant 4, Fluit 4, Mixtuur IV-VII, Cornet V discant, Trompet 8, Klaroen 4
Positief (manuaal II) C-g'''
Diapason 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Dwarsfluit 4, Quint 2 2/3, Superoctaaf 2, Terts 1 3/5, Mixtuur IV, Solo Trompet 8, Schalmei 4
Zwelwerk (manuaal III) C-g'''
Prestant 8, Wilgenpijp 8, Vox Caelestis 8, Holpijp 8, Roerfluit 4, Woudfluit 2, Nachthoorn 1, Cymbel IV, Veldtrompet 8, Kopregaal 4, Tremolo
Echowerk* (manuaal IV) C-g'''
Roergedekt 8, Quintadeen 8, Prestant 4, Roerquint 2 2/3, Fluit 2, Scherp IV, Kromhoorn 8, E.P. Gedektbas 16
Pedaal C-f'
Contrabas 16, Subbas 16, Octaafbas 8, Gedektbas 8, Kwintbas 5 1/3, Koraalbas 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Ruischpijp IV, Bazuin 16, Trompet 8, Trompet 4
Koppelingen: Manuaal I-II, manuaal I-II 16, manuaal I-III, manuaal II-III, manuaal II-III 16, manuaal III-III 16, Pedaal-I, pedaal-II, pedaal-III
Drukknoppen: Uut Ped. met 7 versterkingen voor II en III, vaste combinaties: PP P MF F FF, vrije combinatie I, vrije combinatie II, Generaal Register Crescendo, Oplosser, Handregisters af, Tongwerken af
Trede voor zwelkast manuaal III, Trede voor Gen. Reg. Cresc., Voetknoppen
*Echowerk nog niet gebouwd

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)59, uitgave Frits Knuf, Amsterdam 1972
Quaedvlieg: kerkorgels in Limburg (1975)28, uitgave provinciaal comité Limburg monumentenjaar
Tijdschriften en andere uitgaves
200 jaren orgelbouw Vermeulen kerkorgels(1730-1930)
250 jaar orgelmaker Vermeulen 15 39 55 60 62 84 91
contactbrief voor kerkenverzamelaars 30(1993)41, 35(1996)38, 36(1996)41, 37(1997)33, 38(1997)39, 52(2004)38, 54(2005)37
gedenkboek Houët 4 16 27 134, het Noordbrabants Genootschap, 's Hertogenbosch 1980
kerkepadgids (1982)93-94*
orgels in Ned 116
wijding en bespeling van het nieuwe orgel op 22 november 1942*
Laatste update: 2013-06-13 10:12:51