RK klooster Zrs Franciscanessen van Heythuysen (OSF) - Huize Overbunde
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Kloosterweg 54
Bunde

Gemeente Meerssen
Limburg

(Kerk)gebouw

Klooster gebouwd in 1876. Activiteiten: Internaat (1876-1920); onderwijs (1876-1977); herstellingsoord voor zwakke kinderen (1920-1945); wijkverpleging (1920-1959); koloniehuis (1932-1968); doorgangshuis voogdijkinderen (1965); medisch kindertehuis (1970-1977).
Het klooster is sinds 1977 gesloten. Sloop ging niet door.
In de zomer van 1997 brandde de kapel uit.
Het klooster is in 2005/06 verbouwd tot acht woonheden. En op het kloosterterrein staan nieuwe woningen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Quaedvlieg, G.M.I.: Kerkorgels in Limburg (1975)16; uitgave Provinciaal Comité Limburg
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 56(2006)41
de Orgelvriend 5(1980)26*
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Zrs Franciscanessen van Heythuysen (OSF) - Huize Overbunde Bunde -

Orgelhistorie

b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1955; EP II vp: Hw 4-Zw 5-Ped 2
o: MEERSSEN west RK kerk Jozef Arbeider 1973; EP II vp:

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-09-13 18:41:23