Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Nieuwe bestemming
Foto: Anton van Daal
E Thomassen à Thuessinklaan 1
S S Rosensteinlaan 23
Groningen

Gemeente Groningen
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1928/29 naar ontwerp van de architecten Kuiler en Drewes. 1116 zitplaatsen.
De kerk werd op 25 april 1929 in gebruik genomen.
De Oosterkerkwijken groeiden in de daarop volgende jaren zo snel, dat al spoedig gedacht moets worden aan de bouw van een tweede kerk. In 1942 telden de Oosterkerkwijken zo'n 4000 leden. Door de vrijmaking werd de wijk ruimschoots gehalveerd.
Aanvankelijk, in 1949, kwam alleen een wijkgebouw tot stand "Het Soembahuis", ook al bestonden er toen al tekeningen voor de bouw van een kerk.
In 1960 kwam de Magnalia Dei-kerk aan de Floresstraat, naast het Soembahuis, tot stand (zie daar).
Het ledental nam af en het kerkbezoek werd minder. De kerk werd te groot. In 1998 waren er nog slechts 583 leden.
Het gebouw staat op de Monumentenlijst.
De kerk is in 1999 de kerk geworden van twee kerkgenootschappen. Voor 50 % is de kerk eigendom van de Gereformeerde kerk en voor de andere 50 % is de Gereformeerde kerk vrijgemaakt de eigenaar (zie daar).
Er hebben enige bouwkundige aanpassingen plaatsgevonden.
Dit gezamenlijk gebruik is in december 1999 ingegaan.
De kerk is gerenoveerd en zondag 24 februari 2001 weer in gebruik genomen.
Op 1 juni 2002 zijn de Gereformeerde kerken van Groningen Noord en -Zuid herenigd tot één Gereformeerde Stadskerk. Ook heeft een Structuurrapport aangeraden de Oosterkerk geheel te verkopen.
Op 23 juni 2002 is de laatste Gereformeerde kerkdienst gehouden. De vrijgemaakten blijven de kerk vooralsnog gebruiken.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 18(1987)12, 30(1993)18, 36(1996)18, 42(1999)20, 43(2000)22, 45(2001)18, 48(2002)16, 62(2009)15

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk - Oosterkerk Groningen -

Orgelhistorie

b: Fa. Valckx & van Kouteren & Co., Rotterdam ± 1930
r: Mense Ruiter Orgelmakers, Zuidwolde 2008
Op 16 november 2008 is het orgel weer in gebruik genomen

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-10-24 14:23:31