Hervormde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Anton van Daal
Fransumerweg 4
Fransum

Gemeente Zuidhorn
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw. Koor en westmuur uit de 2e helft van de 16e eeuw. Unieke, van baksteen gemetselde preekstoel uit dezelfde periode, rustend op een vroeg Gotisch kapiteeltje.
De parochie van Fransum is zelfs ouder dan die van Aduard. Bidplaats voor de bevolking op het lageland. Gebouwd door lekebroeders van het klooster van Bernardinen in Aduard.
Het schip is Romaans, het driezijdig gesloten koor is Gotisch. De klokkenstoel is ingebouwd, rust mede op een stut in de kerk. In het koor is een sacramentsnis.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalden de Duitsers de klok uit de toren.
In 1948/50 vond een restauratie plaats.
De in 1971 opgerichte Vroedschap Fransum ontfermde zich over het kerkje en op 28 augustus 1979 werd de kerk eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).
In de jaren 1991 tot 1995 vonden restauraties plaats.
Op 2 april 1995 werd de kerk weer in gebruik genomen.
De kerk is sinds 1979 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.
De Vroedschap Fransum verzorgt er o.a. concerten en ook kon men er wel terecht voor kerkdiensten in de Groninger taal. Bovendien nam het steeds een belangrijke plaats in bij de Zomer Jazz Fiets Tour.
Ook vinden er allerlei bijeenkomsten plaats en heel af en toe ook kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Adaurd/Den Ham/Fransum.
Op Nieuwjaarsdag 2000, bij het begin van de nieuwe eeuw om 0.00 uur, mocht de nieuwe klok voor het eerst haar stem laten horen.
De kerk is nu een gemeenschapshuis.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 7(1982)4, 25(1991)16, 33(1995)16, 34(1995)25, 43(2000)22
kerkepadgids (1979)39

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Fransum -

Orgelhistorie

b: Fa. Pels & Van Leeuwen

Dispositie

-
Foto: Anton van Daal

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-08-06 09:54:22