RK klooster Cistercienzen - Sint Bernardusklooster - Kloostermuseum
Afgebroken
Hofstraat 45
Kaakheem - Abdijstraat
Aduard

Gemeente Zuidhorn
Groningen

(Kerk)gebouw

In het jaar 1192 op de negende juni, namelijk op de dag van de Heilige Bonifatius bisschop en martelaar en bondgenoten, is gesticht een klooster voor de Cisterciënzers in Friesland, Sint Bernardus in Aduard in het bisdom Münster vanuit het klooster Klaarkamp door Wibrandus - waarschijnlijk voor lekebroeders bestemd en niet voor monniken. Haar naam is officieel "Ad Sanctum Bernardum".
Het was het grootste klooster van de Noordelijke Nederlanden.
In 1206 bouwde Albertus I een nieuwe kapel.
Grote kruiskerk gebouwd tussen 1240 en 1263 naar model van die van Clairvaux moet blijk hebben gegeven van grote kennis op het gebied van de kerkarchitectuur en de baksteenindustrie. Het klooster kreeg bekendheid in heel West-Europa.
Vóór de Abdijkerk getuigen de fraai gerestaureerde gebouwen rond het plein "Kaakheem" (= terechtstellingsplaats) van dit verleden.
In 1580 wordt er in en om het klooster gevochten tussen Staatse en Spaanse legers tijdens de Reformatie. Het klooster wordt in brand gestoken en de monniken vluchtten naar hun refugium in Groningen. Het klooster is in 1580 verwoest
In 1594 wordt het klooster officieel opgeheven.
De gebouwen zijn geleidelijk gesloopt. Op de ruines ontstond een dorp, nu Aduard geheten. Alleen de ziekenzaal van het Cisterciënzer klooster Sint Bernardus is blijven staan. Deze is in 1595 in gebruik genomen als Ned Hervormde kerk (zie daar).
In de jaren 1939-1941 heeft prof A.E. van Giffen opgravingen verricht op het kloosterterrein.
Naast de kerk is nu een museum over het klooster Sint Bernardus, waar de historie van vooral Cisterciënzer kloosters wordt belicht. De Historische Vereniging Aduard wil proberen het kloostercomplex te doen herleven. Het Groningse college heeft het bedrijf Los Digitalos uit Groningen opdracht gegeven een virtuele reconstructie van het voormalige middeleeuwse klooster van Aduard te maken. In het kader van het project "Het Nieuwe Wonder van Aduard" bouwt het bedrijf het middeleeuwse klooster van Aduard virtueel na met driedimensionale (3D) technieken. Van het klooster is enkel de ziekenzaal bewaard gebleven. Met een app op smartphone of tablet kunnen mensen de 3D- reconstructie van het klooster oproepen, bekijken en virtueel "doorlopen".

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkverzamelaars 37(1997)18, 40(1998)14, 56(2006)15, 60(2008)15

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Cistercienzen - Sint Bernardusklooster - Kloostermuseum Aduard -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-05-20 11:42:17