Hervormde kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Engelberterweg 39
Engelbert

Gemeente Groningen
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de 14e eeuw.
De kerk is verbouwd in 1779.
In 1904 is de kerk geheel vernieuwd.
Restauraties en modernisering volgden nog in 1948 en 1972. De in 1972 verwijderde preekstoel staat nu in de Ned Hervormde kerk van Baflo.
Op 6 oktober 2000 werd de kerk de 46e kerk van de Stichting Oude Groninger Kerken.
Veel van de inrichting was in 2000 verdwenen.
Restauratie kerk in 2002/05. Na de zomervakantie van 2002 is met de algehele restauratie begonnen. Wijzigingen uit vorige restauraties zijn ongedaan gemaakt. Ook zijn voorzieningen aangebracht om de kerk een multi-functionele bestemming te geven.
Op 25 februari 2005 is de gerestaureerde kerk feestelijk in gebruik genomen.
PKN-kerk.
De Oud Katholieke kerk St Martinus, Atensheerd 1 te Groningen huurt vanaf 9 januari 2005 deze kerk van de SOGK. Op de tweede en vierde zondag van de maand zijn hier hun diensten.
De kerk is in overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Ze is geheel gerestaureerd.
Ter afsluiting van de restauratie in het najaar van 2007 is de oude en fraaie preekstoel gemaakt door Abraham Bekenkamp te Oldehove in 1770 (1781) voor de voormalige en gesloopte Ned Hervormde kerk van Heveskes hier geplaatst. De kerk heeft ook de psalmborden uit de afgebroken kerk van Oterdum gekregen.
In het weekend van 5 oktober 2013 was te zien dat de kerk weer als kerk oogt.
Het gebouw wordt gebruikt voor concerten, theater. Maar ook voor uitvaarten en trouwerijen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
75 jaar Flentrop Orgelbouw 50
contactbrief voor kerkenverzamelaars 45(2001)18, 48(2002)16, 51(2004)21, 53(2005)18, 54(2005)14, 58(2007)18

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Engelbert -

Orgelhistorie

b: H.W. Flentrop, Zaandam 1938; met enig oud pijpwerk; Pn I ap: Man 7
r: Flentrop Orgelbouw, Zaandam 2012/13; bij het uit elkaar halen kwam men erachter de pijpen afkomstig waren van een nog ouder orgel. Een deel van de pijpen blijkt afkomstig uit het orgel van de Doopsgezinde Kerk uit Wormerveer, dat in 1855 werd gebouwd door de orgelbouwers Pieter Flaes en G.D. Brünje. Daarmee is het een onverwachte en unieke vondst. Het orgel is vervoerd naar Zaandam voor reparatie. Pn I ap: Man 8
het orgel is op vrijdag 4 oktober 2013 weer in gebruik genomen

Dispositie

1938 (Flentrop):
Manuaal

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-14 09:44:50