Hervormde kerk
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar


Vliedorp

Gemeente De Marne
Groningen

(Kerk)gebouw

In de buurt van Ulrum lag vroeger het dorp Vliedorp.
Kerk gebouwd in ??
De kerk is verwoest bij de grote kerstvloed van 1717 en niet herbouwd.
In 1857 schrijft A.J. van der Aa in zijn Aardrijkskundig woordenboek dat Vliedorp een "schoon en algemeen welvarend dorp" is. Maar daarna is het dorp langzamerhand verdwenen.
Kerkelijk was het, volgens Tirion, al in 1794 verenigd met Niekerk.
Er lag een zeer verwaarloosd kerkhof. In 1999 heeft Landschapsbeheer Groningen de beplanting en enkele zerken van het oude kerkhof hersteld. Het bewaarde kerkhof is eigendom van de Stichting Het Groninger Landschap.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 44(2000)31
Laatste update: 2018-06-14 16:13:02