Hervormde kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Kerkstraat 12
Oldampt
Meeden

Gemeente Menterwolde
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1482. De toren is gebouwd ± 1500.
Het orgel werd in 1751 op de nog bestaande orgelgalerij uit 1643 aan de westzijde van de kerk geplaatst.
Grootscheepse herinrichting van de kerk in 1801. Het orgel kwam op een nieuwe orgelgalerij aan de oostkant van de kerk te staan.
PKN-kerk.
De kerk moest in 2012 een herstelfase ondergaan vanwege de kerkfusie in Meeden.
De restauratie is afgerond in 2014 (2015 ??).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Dorgelo, Wim; De Groninger orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785)6 10
Gierveld: 250 jaar Hinsz-orgel Leens 22 26 27
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)132
Knock, Nicolaas Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)40 42
Knock, Nicolaas Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)47
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 20, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tillema: foto A 42, de Mixtuur Schagen
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)57, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 7(1972)118, 78(1994)917
groninger orgelagenda (2011)11, (2012)23**
heden en verleden Ned Hervormde kerk te Uithuizermeeden 15
het Orgel 7/8(1960)158* 160
het Orgelblad III(1960)15

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Meeden -

Orgelhistorie

b: Joost (Jodocus) Syborch 1643
r: Anthony Abbringe Stint, Amsterdam 1656
b: Albertus Anthonie Hinsz, Groningen 1751 met materiaal vorig orgel; M I ap: Man 9
r: Albertus Anthonie Hinsz, Groningen 1759; reparatie
r: Albertus Anthonie Hinsz, Groningen 1773; werkzaamheden
r: E. Kunst 1781, reparatie
r: Frans Caspar Schnitger Jr./Heinrich Hermann Freytag, Groningen 1788, werkzaamheden
r: Heinrich Hermann Freytag, Groningen 1800
o/r: Dirk (Diederich) Lohman, Groningen 1801, verplaating naar de oostzijde van de kerk; Quintadena 16 gewijzigd in Bourdon 16
in 1803 werd de orgelkas geschilderd
onderhoud door Lohman en H.E. Freytag
r: Nicolaas Anthonie Lohman, Groningen 1818 (1820); verplaatst het orgel van de westkast naar de oostkant van de kerk, enige reparaties en verbeteringen
r: Herman Eberhard Freytag, Groningen 1855, reparatie
r: Roelf Meijer, Veendam 1870; reparatie; M I ap: Man 9
r: Roelf Meijer, Veendam 1874; oude spaanbalg door een magazijnbalg vervangen
Er werden na de Tweede Wereldoorlog plannen gemaakt om het orgel te restaureren. Het rapport van de Ned Klokken- en Orgelraad van 11 september 1946 werd aanleiding aanleiding voor felle polemiek tussen Lambert Erne en Johannes Legêne met de N.K.O.
Vanaf 1950 was de Orgelcommissie van de Ned Hervormde Kerk bij het orgel betrokken. Verschillende orgelmakers brachten een offerte uit, maar tot een opdracht kwam het niet.
In 1972 maakte Klaas Bolt een nieuw restauratierapport.
In 1989 werd de restauratieopdracht onder voorbehoud van financiering verleend aan Henk van Eeken.
r: Henk van Eeken, Herwijnen 2009/13 met behulp van de achterstandsregeling Brim; de gegroeide toestand is zo veel mogelijk gerespecteerd. De Hinsz-Quintadena 16 is gereconstrueerd. De magazijnbalg is vervangen door drie nieuwe spaanbalgen met trapinstallatie.
het orgel is gerestaureerd, maar zal pas in de kerk worden geplaatst en afgewerkt wanneer de restauratie van dit gebouw klaar is (2014 of 2015 ??)
adviseurs Harald Vogel en Henk Kooiker namens de Protestantse gemeente Meeden

Dispositie

1751:
Manuaal
Quintadena 16, Praestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur V-VI bas/discant, Trompet 8 bas/discant
 
1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal C-c'''
Quintadeen 16, Praestant 8, Holfluit 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur V-VI bas/discant, Trompet 8 bas/discant
Pedaal
aangehangen
 
17.. (volgens aantekeningen disposities knock):
Manuaal
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur IV-V-VI bas/discant, Trompet 8 bas/discant, Tremulant
Pedaal
aangehangen
3 Blaasbalgen, Ventil
 
1870:
Manuaal C-c'''
Bourdon 16, Prestant 8, Holfluit 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur IV bas/V-VI discant, Trompet 8 bas/discant
Pedaal C-d'
aangehangen
deling bas/discant tussen b en c'
Tremulant buiten werking
Ventiel
Windlosser

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-16 11:47:07