Doopsgezinde kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Trekweg 28
hoek Burchtstraat en Oude Schoolsterweg
Middelstum

Gemeente Loppersum
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1863. Voor de inrichting werden inventarisstukken, waaronder het orgel, overgenomen uit de oude afgebroken Doopsgezinde Vermaning van HUIZINGE.
De kerk werd in oktober 1863 in gebruik genomen.
Er is nog een kleine, maar actieve doopsgezinde gemeente in Middelstum.
Bij een aardbeving in 2014 is de kerk fors beschadigd. Sinds juli 2014 is de kerk buiten gebruik geweest in verband met herstel van de aardbevingsschade. In die periode zijn de kerkdiensten bij de leden thuis gehouden. Kerstmis 2017 was voor het eerst weer een dienst in het uit 1863 daterende kerkgebouw waarbij ook het gerestaureerde orgel werd bespeeld.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het Ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 256
Tijdschriften en andere uitgaves
brochure orgelhistorie in Groningen; Stichting Groningen Orgelland
contactbrief voor kerkenverzamelaars 123(2018)2
de Mixtuur 49(1985)764* 765*
het Orgel 5(1972)116-117, 12(1981)429, 6(1988)260-262 (4 foto's)*, 11(1989)448

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Doopsgezinde kerk Middelstum -

Orgelhistorie

b: Deetlef Onderhorst, Amsterdam 1760; kabinetorgel met gebruikmaking van oudere onderdelen, zoals pijpwerk van Johannes Duyschot van rond 1700, door verschuiving en inkorting werd het orgel omgewerkt tot kamertoon; kabinetorgel M I:
o: HUIZINGE Doopsgezinde Vermaning J.W. Timpe, Groningen 1819
- onderhoud H.E. Freytag te Groningen
r: B.J. en H.E. Freytag, Groningen 1822
r: J.W. Timpe, Groningen 1831
- onderhoud J.W. Timpe, Groningen
- onderhoud N.A. Lohman & Zn., Groningen
- onderhoud Geert Pieters Dik te Groningen
o/r: Geert Pieters Dik, Middelstum 1863; grondige verbouwing
- onderhoud Jan Doornbos te Groningen
r: Fa. Wed. Roelf Meijer (uitgevoerd door Hendricus van Oeckelen), Veendam 1889; het orgel kreeg een kerkorgelfront, het kabinetorgel werd omgedraaid, de achterwand kwam te vervallen omdat daartegen het front werd geplaatst; kabinetorgel M I ap: Man 7
- de organist H.J. Reitsma verrichtte van 1879 en 1964 zelf het onderhoud en voorzag het instrument bovendien van allerlei merkwaardige speelhulpen
- rond 1970 deed Frans Talsma historisch onderzoek
- demontage orgel in 1980
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1984; de situatie van 1760 is hersteld, het kabinetorgel is losgemaakt van het kerkorgelfront dat zonder functie en zonder frontpijpen op de galerij bleef staan. In de onderkas kwam een geheel nieuwe spaanbalg, het front kreeg nieuw snijwerk; het het herstelde kabinetorgel werd op de begane grond, links voorin, geplaatst; M I: Man 9
adviseur drs J.J. van der Harst
het orgel is op 28 april 1984 weer in gebruik genomen met een bespeling door Hans van der Harst
r: 2017
het orgel is Kerstmis 2017 weer in gebruik genomen

Dispositie

1984 )Onderhorst/Vermeulen):
Manuaal C-c3
Prestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Prestant 4 bas/discant, Fluyt 4 bas/discant, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2, Terts 1 3/5 discant, Quint 1 1/2 bas, Suflet 1, Tremblant
Geen pedaal
Toonhoogte van a1 = 435 Hz. verlaagd naar kamertoon a1 = 415,3 Hz., Stemming volgens Van Biezen II
Het klavier is uit/-in-schuifbaar
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-03-16 14:30:32