Hervormde kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Borgweg 17
Lellens

Gemeente Ten Boer
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1667.
Verlaagd plafond in 1910 aangebracht.
Vanaf ca. 1985 tot aan de restauratie werden zowel de kerk als het orgel sterk verwaarloosd. De kerkvloer en het orgelbalkon verzakten dermate ernstig dat instorting dreigde.
Najaar 2003 is de kerk gesloten. Dat wat niet omdat er geen kerkelijke gemeente meer was, meer wegens de slechte en gevaarlijke staat van het gebouw. Op 22 september 2004 zijn torenspits en uurwerk verwijderd.
De kerk is gerestaureerd in 2008/09 onder leiding van architect Willem van der Veen. De fundering is vernieuwd, het geheel van preekstoel, familiebanken en gewone banken is voorbeeldig en met respect gerestaureerd. Ook zijn een keukentje, een toilet en verwarming aangelegd. Het rond 1910 aangebrachte verlaagde plafond, waarbij voor het orgel een uitsparing werd gemaakt. bleef gehandhaafd.
De kerk is op vrijdag 3 september 2010 officieel weer in gebruik genomen. De kerk heeft nu een multi-culturele bestemming.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 126
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 52(2004)15, 53(2005)19, 65(2011)18, 66(2011)14
de Orgelvriend 3(1986)25
groninger orgelagenda (2012)24
het Orgel 10(1993)345 346*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Lellens -

Orgelhistorie

b: Heinrich Hermann Freytag, Groningen 1800 voor LELLENS voormalige Borg; kabinetorgel M I: Man 6
o/r: Geert Pieters Dik (1799-1870), Groningen 1860, door toedoen van de neef van H.L. Wijchgers dochter Enna Hillegonda, Adriaan Pieter Paets van Wijchgel; het orgel werd op een midden 18e eeuws balkon geplaatst; restauratie en uitbreiding van de orgelkas met twee zijtorens met vlakke velden en bijpassende ornamentiek: vleugelstukken, schijnvazen, etc. Het orgel werd opnieuw geschilderd in een mahonie-imitatie, het lofwerk wit met goud. De dispositie werd enigszins veranderd (opschuiving Prestant 8 discant tot 16). Het oude discantregister werd een octaaf opgeschoven en aangevuld met frontpijpen in de nieuwe zijtorens
- onderhoud en stemming Jan Doornbos te Groningen
- onderhoud en stemming Marten Eertman te Noordwolde
r: Fa. Spanjaard, Amsterdam 1935; tamelijk intensieve restauratie
r: Fa. Holtman & Leemhuis
r: amateur orgelmaker Jan van Dellen te Thesinge
- vanaf ca. 1985 tot een de restauratie werd het orgel sterk verwaarloosd. De windlade was doorgezakt en er waren pijproosters verschoven, waardoor veel pijpen scheef in het orgel stonden waardoor ze ook beschadigd waren
r: 2013/14 met behulp van de achterstandsregeling Brim-PIP; lofwerk gerestaureerd door houtsnijder Tico Top te Kruisweg; M I ap: Man 6
adviseur Stef Tuinstra in samenwerking met de rijksconsulenten Rudi van Straten en Wim Diepenhordt
het orgel is in het weekend van 21-23 maart 2014 feestelijk in gebruik genomen

Dispositie

1800 (Freytag):
Manuaal C-f3
Prestant 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Speelfluit 2, Tremulant (inliggend)
Geen pedaal. Op deze plaats bevond zich het ijzeren voetpedaal voor het bedienen van de blaasbalg aan de voorkant
Lage Toonhoogte. Barokstemming.
 
1860 (Dik):
Manuaal C-f3
Prestant 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Speelfluit 2
Pedaal C-cº
aangehangen
Ijzeren "pianoforte"-inrichting waarmee enkele registers tegelijk met voetbediening konden worden in- en uitgeschakeld
De oude lage toonhoogte bleef behouden, min of meer gelijkzwevende stemming
 
2014:
Manuaal C-f3
Prestant 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Speelfluit 2, Tremulant (inliggend)
Pedaal C-cº
aangehangen
Lage toonhoogte. Barokstemming.

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-13 16:50:09