Hervormde kerk
Afgebroken
Foto: Hans Vreeman
Heveskes 204
Heveskes

Gemeente Delfzijl
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerkje gebouwd in de 13e eeuw als Kruiskerk.
Alleen de oostmuur van de toren en de noordmuur van het schip bleven bewaard.
De zuid- en oostmuur dateren uit de 17e eeuw.
Fraai gevormde preekstoel met gebogen vierzijdige kuip en klankbord, versierd in Lodewijk XV-stijl gemaakt door Abraham Bekenkamp te Oldehove in 1770.
De huizen en boerderijen van Heveskes bestaan al vanaf de jaren 1960 niet meer en zijn opgenomen in het Havenschap Delfzijl (hetzelfde is ook al gebeurt met het dorpje Oterdum, en Weiwerd staat iets soortgelijks te wachten).
Het kerkje werd in 1975 eigendom van het Havenschap Delfzijl. Het middeleeuwse kerkje stond als een verlaten relict in een bizar landschap jarenlang te wachten op een gegadigde. Men dacht er over van het kerkje een ontmoetingscentrum van de Stichting Samenwerkende Bedrijven Eemsmond te maken. Dat plan is niet doorgegaan.
In het voorjaar van 1982 heeft de burgemeester van Stedum voorgesteld het kerkje van Heveskes, dat op de Monumentenlijst staat, te kopen voor het dorp Garsthuizen (zie daar).
In 1989 neemt het verval van dit kerkje steeds meer toe. Het interieur werd vernield. Alleen de preekstoel werd behouden. Er dreigde sloop. De Stichting Oude Groninger kerken (SOGK) heeft het gebouw op 18 juni 1996 overgenomen. Kerkdiensten van Garsthuizen ook in deze kerk.
In 1992 werd de Stichting Behoud Kerk Heveskes opgericht. En met succes. De kerk blijft bestaan. Op 18 juni 1996 is de bouwval overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.
Op Open Monumentendag 12 september 1998 is men begonnen met de restauratie van de op instorten staande kerk van het voormalige dorp Heveskes.
In mei 1999 was de restauratie van het "casco" gereed.
Er zijn plannen het kerkje en de omgeving te bestemmen voor een presentatiecentrum voor grafcultuur. De plannen zijn gewijzigd. De kerk wordt een kunsthal. En de kerk van Wittewierum kan, na restauratie, het presentatiecentrum voor grafcultuur worden (zie daar).
Afgelopen voorjaar 2002 is ook het kerkhof gerestaureerd.
In het najaar van 2007 is de oude en fraaie preekstoel uit deze kerk geplaatst in de Oud Katholieke kerk St Martinus te Engelbert (zie daar). De psalmborden zijn geplaatst in de Hervormde kerk te Engelbert.
Rond de kerk van Heveskes, een voormalig dorp in het havengebied van Delfzijl heeft in april 2018 een reünie plaatsgevonden van voormalige inwoners van Heveskes en Oterdum. Deze dorpen werden zo’n 50 jaar geleden gesloopt om ruimte te maken voor industriegebied. Alleen de kerk van Heveskes bleef staan. Het oudste deel stamt rond 1200 en het gebouw wordt beheerd door de stichting Oude Groninger kerken.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: 250 jaar Hinsz-orgel Leens 57
Steensma: langs de oude Groninger kerken 110 foto 75*
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 7(1982)14, 11(1984)19, 13(1985)18, 21(1989)12, 26(1991)12, 29(1993)17, 31(1994)17, 48(2002)17, 51(2004)21, 32(1994)20, 34(1995)25, 36(1996)18, 41(1999)17, 42(1999)20, 44(2000)30, 53(2005)18, 56(2006)16, 58(2007)18, 67(2012)18-19, 125(2018)2
de Orgelvriend 6(1975)9-10
het Orgel 10(1975)309

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Heveskes -

Orgelhistorie

b: Lohman
b: Fa. van Dam, Leeuwarden ca. 1900
o: UITWIERDE Ned Hervormde kerk Fa. de Graaf, Leusden

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-07-09 16:12:37