Hervormde kerk Sint Vitus
In gebruik
Foto: Anton van Daal
Provincialeweg 65
Doezum

Gemeente Grootegast
Groningen

(Kerk)gebouw

Van de romaanse tufstenen kerk uit de 12e eeuw is alleen de toren over. Schip en koor dateren uit latere tijden.
De zuidwand van het westwerk van de kerk is gebouwd in tufsteen met enkele blokken zandsteen. Binnen het spaarveld met rondboogfries een smal romaans venster. De toren is in het schip ingebouwd. De zijvleugel aan de noordzijde van de toren werd waarschijnlijk in 1808 afgebroken. Het zadeldak van de toren is niet oorspronkelijk, de toren schijnt ooit een gemetselde spits gehad te hebben.
De ruimten in de toren zijn als kapel gebruikt. Hoog in de toren aan elke zijde twee gekoppelde rondbogige galmgaten met een deelzuiltje.
Het Romaans tufstenen schip is uit de 16e eeuw en in 1808 door een bakstenen schip vervangen.
Het lage bakstenen koor uit ± 1200 dat later uitwendig is verhoogd, heeft een halfkoepelgewelf.
Over de absis in het muurwerk bleven drie kleine oorspronkelijke vensters bewaard, als ook de piscina.
In de kerk bevinden zich een zandstenen sarcofaag.
Modernisering kerkinterieur in 1929. Het aanvankelijk wit geschilderde orgel werd herschilderd in een eikenbruine kleur.
Van 1954 tot 1957 is de kerk gerestaureerd. Het plafond uit 1929 is in 1957 weer verwijderd. De ruimte onder het orgelbalkon is bij de kerkruimte getrokken. Het front van het orgel heeft een eigenzinnige vorm waarin een doorgaande voetlijst ontbreekt. Het snijwerk op de bovenlijst van de balustrade loopt door aan de zijmuren van de kerk.
Op 13 januari 2008 is de PKN-gemeente gevormd. De Vituskerk is de PKN-kerk geworden. De Gereformeerde kerk De Haven aan de Perastraat 13 is gesloten (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Steensma: langs de oude Groninger Kerken 15-16 foto's 12* 13*
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 26(1991)11, 59(2008)18
de Mixtuur 30(1980)770, 38(1982)308, 65(1990)243, 79(1995)994-995*
het Orgel 7/8(1976)248, 10(1993)341 344*, 11(1993)378-388 (8 foto’s)*, 3(1995)115, 9(1996)26

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Sint Vitus Doezum -

Orgelhistorie

b: Geert Pieters Dik (1799-1870) en Zn, Groningen 1866; M I ap: Man 11
het orgel is op 10 juni 1866 in gebruik genomen
- onderhouds- en stemwerkzaamheden door Hendrik Vegter te Usquert
r: Jan Doornbos, Groningen 1911; wijziging van de windtoevoer; acht grootste Bourdonpijpen horizonaal in de onderkas gelegd op pneumatische laatjes, het witgeschilderde orgel werd herschilderd in een eikenbruine kleur
r: 1933
- het orgel is door de Fa. M. Ruiter te Groningen in 1954 uit elkaar genomen vanwege de kerkrestauratie
- het orgel werd weer opgebouwd door orgel- en pianohandelaar Hans Faber te Dokkum in 1957
- ook het onderhoud daarna liet te wensen over
- in de 1980-er jaren was het orgel nog nauwelijks bespeelbaar
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1990/92; windlade, mechaniek, windvoorziening en het pijpwerk werd geheel hersteld (toetsbeleg en kleurstelling van de kas zijn buiten de werkzaamheden gebleven); M I ap: Man 11
adviseur Klaas Bolt; na diens overlijden Aart van Beek
het orgel is op 19 mei 1992 weer in gebruik genomen

Dispositie

1992 (Dik/Bakker & Timmenga):
Manuaal C-f3
Bourdon 16, Prestant 8 (C-E in Holpijp), Holpijp 8, Viola di Gamba 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Fluit 2, Flagiolet 1, Carillon II discant
Pedaal C-gº
aangehangen
Achter het orgel een balgenkas met daarin een magazijnbalg met twee schepbalgen. Winddruk 74 mm wk.
Klaviatuur aan de linker zijkant
Vier registers: Quint 3, Octaaf 2, Flagiolet 1 en Carillon zijn aangesloten op een piano-forte-inrichting. De Piano-forte-inrichting wordt in werking gesteld door de registerknop

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42