Hervormde kerk St Martinus
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Kerkeweg 24
Wirdum

Gemeente Loppersum
Groningen

(Kerk)gebouw

Ruim rechtgesloten kerkgebouw uit de eerste helft van de 13e eeuw.
De onderste zone van het muurwerk wordt gevormd door een aaneengesloten rij rondboognissen. Aan de oost- en zuidzijde gotische vensters.
In de wand van het verhoogde koor o.a. een piscina (rechts) en een sacramentsnis (links).
In de dagkant van het middelste venster in de oostgevel zijn schilderingen uit de 15e eeuw voor de dag gekomen.
Aan de noordzijde bleven drie romaanse vensters bewaard of werden hersteld bij de restauratie van 1959/61.
PKN-kerk.
Na restauratie is de kerk op 11 mei 1994 weer in gebruik genomen. De kerk kreeg een nieuwe pleisterlaag en een nieuw verfje. Ook het houtwerk van de dakruiter is hersteld.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Steensma: langs de oude Groninger kerken 105-106 foto's 65* 66*
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)25 122 132 143 249-250, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 32(1994)28
de Mixtuur 57(1987)313
het Orgel 6(1995)229-230

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Martinus Wirdum -

Orgelhistorie

b:
r: Uulcke Dircks, Sneek 1568; reparatie
r: Gijsbert Harmens Havinck, Leeuwarden 1631/34; reparatie volgens een contract
b: Harmen Jans met zoon Jan, Berlikum 1688/89; Hw-Rw
- onderhoud Sijbe Pieters te Wirdum 1709 tot 1721; ook reparaties
b: Fa. Petrus van Oeckelen, Haren; M I ap: Man 7
r: Lambertus van Dam, Leeuwarden 1780,; ingrijpende veranderingen, het orgel werd vergroot
- de beide kassen werden in 1790 van uitbundig snijwerk in Lodewijk XVI-stijl voorzien door antieksnijder Jacob Swalue
r: Radersma, Wieuwerd 1840; wijziging
r: Willem Hardorff, Leeuwarden 1873
r: Derk Mulder, Uithuizen zomer 1962; grondig gerestaureerd en weer geheel opgebouwd, nieuwe windvoorziening; M I ap: Man 7
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1993, het orgel is hersteld in de staat van na de verbouwing in 1873
adviseur Jan Jongepier
het orgel werd op 15 oktober 1993 weer in gebruik genomen met een bespeling door Jan Jongepier

Dispositie

1962:
Manuaal C-f3
Violoncel 16 discant, Prestant 8, Bourdon 8, Viola di Gamba 8 (C-H gec. met Bourdon 8), Octaaf 4, Quint 3, Woudfluit 2
Pedaal C-aº
aangehangen

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42