Hervormde kerk Michael
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Hoofdstraat 1
Mensingeweer

Gemeente De Marne
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd is de 13e eeuw. Eenvoudig wit kerkje met bescheiden torentje.
De kansel uit 1743 is van Casper Struiwigh.
Kerk gerestaureerd in 1850 ??
De kerk is vanaf 1999 in fasen gerestaureerd.
Voorjaar 2000 is een begin gemaakt met de restauratie van het exterieur van de kerk. De begin 20-ste eeuw aangebrachte cementlaag is verwijderd (was funest voor de vochthuishouding). En onder die laag kwamen verschillende verrassingen te voorschijn, waaronder een nisje en twee oude ingangen.
In 2000 is het exterieur gerestaureerd. Voorjaar 2002 is begonnen met de restauratie van het interieur. Er is veel ontdekt in deze van oorsprong 13e eeuwe kerk.
De Michaëlkerk is op zaterdag 25 oktober 2003 weer in gebruik genomen.
Plan is de kerk op zondag te gebruiken voor de eredienst en door de week is er een educatief centrum in gevestigd.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 43(2000)23, 44(2000)30, 45(2001)18, 48(2002)17, 49(2003)18, 51(2004)21, 52(2004)15
de Mixtuur 3(1971)40-41, 64(1989)231, 81(1995)46
de nagelaten geschriften van de orgelmaker Arp Schnitger (1968)49
folder: Arp Schnitger-orgel Mensingerweer in voortbestaan bedreigd
groninger orgelagenda (2011)10 14-15 16**
het Orgel 3(1954)front-pagina* 38-39, 5(1954)69, 1(1960)12* 15-17

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Michael Mensingeweer -

Orgelhistorie

b: Arp Schnitger, Hamburg 1696/98 voor PIETERBUREN Ned Hervormde kerk - Petruskerk, kas met snijwerk van Allert Meijer, Groningen
opbouw en voltooïng door Johannes (Johan Ratje) Radeker, Groningen (meesterknecht van Schnitger); M I: Man 8
orgel bij de inwijding bespeeld door Havinck (Havingha) en Eyzen
onderhoud Johannes Radeker te Groningen 1701
in 1700/01 werd een loos Rugwerk-front met pijpen van Schnitger en rijk gesneden balustrade door Allert Meyer en Jan de Rijk vervaardigd
r: Johannes Radeker (gezel van Arp Schnitger), Franeker 1704; mechaniek voor aangehangen pedaal; M I: Man 8
onderhoud Johannes Radeker te Groningen 1704 tot 1721
r: A.A. Hinsz, Groningen 1771/72; ombouw, kast aan de achterzijde met 10 cm. verdiept om ruimte te creëeren voor een nieuwe windlade met volledig groot-octaaf, uitbreiding met een Fluit 4, de ongelijkzwevende stemming vervangen door de gelijkzwevende stemming; M I: Man 9
in 1701 werd door Allard Meyer een loos Rugwerk aangebracht
onderhoud 1701 tot 1721 mr Johannes (Jannes) Radeker
r: mr Johannes (Jannes) Radeker 1704; aangehangen pedaal, overbrenging geschiedde door middel van touwtjes; M I ap: Man 8
in 1705 zijn door de Groninger beeldhouwer Jan de Rijcke enige versieringen aangebracht
r: A.A. Hinsz 1771/72; kort oktaaf wordt volledig oktaaf, nieuwe windlade, regeerwerk en pedaalwellenbord, Fluit 4 toegevoegd
onderhoud 1775, 1776 en 1779 Franz Caspar Schnitger
r: N.A.G. Lohman, Assen 1867; Mixtuur en Sexquialter vervangen door Salcionaal 4 en Viola di Gamba 8 discant
orgel verkocht aan Mensingeweer Ned Hervormde kerk eind 19e eeuw
o/r: W.K. Beukema, Groningen 1901; het loze Rugwerk en fraaie borstwering met snijwerk van J. de Rijcke bleven in Pieterburen, nieuwe windvoorziening
een plaatselijke timmerman maakte een loos Rugwerkje met 12 pijpen van een bezemsteel 3 voet in het zicht
aan het eind van de tachtiger jaren werd het orgel gebrekkig
r: Gebrs. Van Vulpen, Utrecht 1982, schoongemaakt en reparaties, Werckmeisterstemming
r: Fa. Mense Ruiter, Zuidwolde 1992; orgel gerestaureerd naar de toestand van 1867, nieuwe windmachine; M I ap: Man 9
het Rugwerkje werd in 2003 opgeslagen in verband met de kerkrestauratie
r: Mense Ruiter Orgelmakers, Zuidwolde 2009/11, houtsnijwerk van Tico Top; met behulp van de achterstandsregeling Brim
orgel in het weekend van 1 tot 3 april 2011 weer feestelijk in gebruik genomen

Dispositie

1696 (dispositie volgens contract):
Manuaal C-c''' kort octaaf
Prestant 8, Gedekt 8, Octaaf 4, Quint 3, Superoctaaf 2, Sesquialtera II bas/discant, Mixtuur III-IV-V bas/discant, Kromhoorn 8 bas/discant, Tremulant
Geen pedaal
3 Blaasbalgen
 
1772:
Manuaal C-c''' volledig Groot-Octaaf
Prestant 8, Gedekt 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Superoctaaf 2, Sesquialtera II bas/discant, Mixtuur III-IV-V bas/discant, Kromhoorn 8 bas/discant, Tremulant
Geen pedaal
3 Blaasbalgen
 
1867:
Manuaal C-c'''
Prestant 8, Gedekt 8, Viola di Gamba 8 discant, Octaaf 4, Fluit 4, Salcionaal 4, Quint 3, Superoctaaf 2, Kromhoorn 8 bas/discant, Tremulant
Pedaal C-d'
aangehangen
3 Blaasbalgen
 
1954:
Manuaal C-c'''
Praestant 8, Holpijp 8, Salcionaal 8 bas/discant, Viola di Gamba 8 discant, Octaaf 4, Fluit 4 bas/discant, Quint 3, Octaaf 2, Trompet 8 bas/discant
Pedaal C-d'
aangehangen
Windlosser
 
1992:
Manuaal C-c'''
Praestant 8, Holpijp 8, Viola di Gamba 8 discant, Octaaf 4, Fluit 4, Salicionaal 4 bas/discant, Quint 3, Octaaf 2, Trompet 8 bas/discant
Pedaal C-d'
aangehangen
Windlosser
Windvoorziening: magazijnbalg, de pompinstallatie met twee schepbalgen is nog aanwezing
Toonhoogte ? toon boven normaal: stemming is Werckmeister III
De Trompet is onbruikbaar
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42