Hervormde kerk - Wedderwegkerk
In gebruik
Foto: Peter Akkerman
Hendrik Westerstraat 114
Oude Pekela (Olle Pekel)

Gemeente Pekela
Groningen

www.protestantsegemeenteoudepekela.nl

(Kerk)gebouw

Rond 1600 is een begin gemaakt met de vervening van de gronden langs het watertje de Oude Pekela. Er ontstond ook een kerk.
Kerk gebouwd in 1686. De zaalkerk dateert uit de 17e en 18e eeuw.
In de strijd tegen de Franse bezetter sneuvelde in 1814 Wessel Middel uit Oude Pekela. Ter nagedachtenis aan zijn zoon schonk vader Middel een kroonluchter aan de Hervormde kerk.
Om de een of andere duistere reden is die kroonluchter verdwenen. Pas in 1933 dook hij op tussen een aantal kunstvoorwerpen die een inwoonster van Dordrecht afstond aan het Dordrechts Museum.
In het voorjaar van 1995 heeft de kroonluchter zijn eigen plekje in de hervormde kerk van Oude Pekela weer teruggekregen.
De vervening gebeurde onder verantwoordelijkheid van de burgerlijke gemeente Groningen. Daarom is het ook niet vreemd dat de gemeente Groningen in 1842 de kerk overdroeg aan de kerkelijke gemeente van Oude Pekela.
PKN-kerk.
Toen in 2000 bij een storm het haantje van de toren vloog werd duidelijk dat een restauratie van kerk en toren nodig waren. Dat is thans gebeurd.
Op 10 december 2004 werd de kerk weer in gebruik genomen.
De kerkdiensten worden nu gehouden in het kerkelijk centrum Het Anker en in de Wedderwegskerk.
Op 10 juli 2015 is de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De Stichting Oude Groninger Kerken heeft nu de zorg voor 81 kerken, 2 synagogen, 53 kerkhoven/begraafplaatsen en 8 al of niet vrijstaande kerktorens.
Deze kerk en orgel zijn in goede staat, binnenkort zal de toren wel worden opgeknapt.
De kerkelijke gemeente huurt de kerk terug van de stichting, en zal zo de komende jaren onverminderd in gebruik blijven.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Holthuis J.: Petrus van Oeckelen, orgelmaker te Harenmolen bij Groningen 5(1985)3 afb. 1* 6 8 10
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)92, uitgave Frits Knuf, Amsterdam 1972
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 32
Tijdschriften en andere uitgaves
brochure orgelhistorie in Groningen; Stichting Groningen Orgelland
contactbrief voor kerkenverzamelaars 26(1991)12, 32(1994)27, 34(1995)26, 54(2005)15
de Mixtuur 11(1973)202, 84(1996)181-184 (4 foto's)*
het Orgel 11(1995)382-383*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Wedderwegkerk Oude Pekela -

Orgelhistorie

b: Petrus van Oeckelen & Zn., Glimmen 1864/65; M II vp: Hw 9-Bov 6-Ped 4
adviseur Johannes Worp, organist Martinikerk te Groningen
inspeling op zondag 22 oktober 1865 door de adviseur Worp
r: Mense Ruiter, Groningen 1954; de Clarinet 8 werd vervangen door een opslaande Dulciaan
- In de 70-er jaren is de conditie van met name de balgen en laden zo slecht dat maatregelen moesten worden om het orgel nog enigszins bespeelbaar te houden
r: 1975; noodbalg geplaatst in afwachting van meer afdoende herstel
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1980/81 (tijdelijke waarname voor de drukbezette Fa. Ruiter), eerste fase van de restauratie voltooid, voornamelijk technisch herstel. Ook werd een andere, originele Van Oeckelen-Clarinet herplaatst, de Violon op het Pedaal werd hersteld. Er werd een grotere windmachine geplaatst
adviseur Klaas Bolt
r: Fa. Mense Ruiter 1990/91, 2e fase; herstelling Hoofdwerk en de balgen. Het bovenwerk werd gedemonteerd. Tijdens de uitvoering van het werk kwam adviseur Bolt te overlijden
adviseur Jan Jongepier te Leeuwarden
r: Fa. Mense Ruiter 1992/93, het schilderwerk aan de kas en het snijwerk werd in eigen beheer uitgevoerd; laatste fase; herstel van Pedaal en Bovenwerk, restauratie van mechaniek en klaviatuur; M II vp: Hw 9-Bov 6-Ped 4
heringebruikneming orgel op 25 september 1993 (op 10 december 1994 is het orgel overgedragen aan de kerkvoogdij en weer in gebruik genomen).

Dispositie

1865 (Van Oekelen):
Hoofdmanuaal C-g3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-V bas/discant, Trompet 8 bas/discant
Bovenmanuaal C-g3
Prestant 8, Gedakt 8, Viola di Gamba 8, Fluit 4, Woudfluit 2, Clarinet
Pedaal C-d1
Subbas 16, Violon 8, Bqazuin 16, Trombone 8
Koppels: Hw-Bw bas/discant, Ped-Hw
Tremulant (later toegevoegd)
 
1885 (volgens van ’t Kruijs):
Hoofdmanuaal
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur, Trompet 8
Bovenmanuaal
Prestant 8, Gedakt 8, Viola di Gamba 8, Fluit 4, Woudfluit 2, Clarinet 8
Pedaal C-d1
Subbas 16, Violon 8, Bazuim 16, Trombone 8
Koppingen
Afsluitingen, Ventiel
 
1993 (Van Oeckelen/Ruiter):
Hoofdwerk C-g3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-V 2 bas/discant, Trompet 8 bas/discant
Bovenwerk C-g3
Prestant 8 (C-B in Gedakt), Gedakt 8, Viola di Gamba 8 (C-E in Gedakt), Fluit 4, Woudfluit 2, Clarinet 8 (doorslaand)
Pedaal C-d1
Subbas 16, Violon 8, Bazuim 16, Trombone 8
Koppel Bovenwerk-Hoofdwerk gedeeld tussen bº en c1', koppel Hoofdwerk-Pedaal
Tremulant (op trekker van de vroegere windlosser)
Winddruk 83 mm.
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42