St Geertruids- of Pepergasthuis
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Peperstraat 22
Groningen

Gemeente Groningen
Groningen

(Kerk)gebouw

Gasthuis gesticht in 1405 als "passantenhuis voor pelgrims" door Berneer Solleder en zoon Albert. Schutsvrouw h Geertruid van Nijvel.
Het gasthuius is op in 25 juli 1405 gebruik genomen.
De kapel - de latere Pepergasthuiskerk - bestond reeds in 1482.
In 1594 na een beleg opgenomen in de Unie van Utrecht. Het gasthuis verleende toen al niet meer uitsluitend onderdak aan pelgrims.
Kapel na de reformatie overgegaan in protestantse handen. In 1600 in gebruik genomen door de hervormde gemeente.
Vanaf 1605 (1702) ook huisvesting aan krankzinnigen "dullen".
De kapel is in 1631 (1640) en 1735 aanzienlijk vergroot.
De kansel is uit ± 1750.
In 1954 viel het besluit om voortaan pensiongasten-conventualen op te nemen.
Vanaf voorjaar 1989 is begonnen met de restauratike van het het voormalige gasthuis en kerk onder leiding van architect ir L.W. Barneveld, Groningen en aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns.
Op 13 september 1991 is het gerestaureerde complex weer in gebruik genomen als oecumenische kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: 250 jaar Hinsz-orgel Leens 23 26 55
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)119 132 ?? 166 167 289
Holthuis: van Oeckelen 6
Knock, Nicolaes Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)40
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)34
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)86, uitgave Frits Knuf, Amsterdam 1972
Seijbel: brochure klankschoonheid Drentse orgels 20
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 19 25 26 42 58 76*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)124 125 144, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 28(1992)11
de Mixtuur 13(1974)252 17(1975)354
de nagelaten geschriften van de orgelmaker Arp Schnitger (1968)12 47
het Orgel 9(1958)124, 9(1968)245, 5(1972)117, 11(1995)380
het Orgelblad III(1960)15
kerkepadgids (1982)32*
stichting St Geertruids Gasthuis (14 foto's*)

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
St Geertruids- of Pepergasthuis Groningen -

Orgelhistorie

b: Anthonie Verbeeck, Groningen 1630/31; M II: Hw-Rw
r: 1663
orgel in 1672 door de bisschop van Munster grotendeels vernietigd
van 1672 tot 1862 heeft men er geen gebruik van kunnen maken wegens gebrek aan geld voor reparatie
r: 1694; aanzienlijke reparatie van het pedaal
r: Arp Schnitger 1696/97 aanbouw twee pedaaltorens door Allart Meijer; reparatie, nieuw vrij pedaal, 3 nieuwe balgen: M II vp: Hw 9-Rugpos 7-Ped 5
onderhoud Johannes Radeker te Groningen 1707 en 1715
onderhoud Johannes Radeker te Groningen 1719
r: Matthias Amoor 1725; reparatie
r: Albertus Anthony Hinsz, Groningen 1756/57; ombouw, Borstwerk vervangen door Rugpositief, aantal registerwijzigingen; M II vp: Hw 9-Rw 7-Ped 6
r: Albertus Anthony Hinsz, Groningen 1785; orgel schoonmaak
r: Henrich Hermann Freytag 1814; reparatie
r: Nicolaas Anthony Lohman, Zutphen 1832; reparatie
r: Nicolaas Anthony Lohman, Zutphen 1846; reparatie
o/r: PEIZE ned herv kerk Petrus van Oeckelen, Harenermolen 1861; orgel gewijzigd
b: Petrus van Oeckelen, Groningen 1861/62; M II ap: Hw 12-Bov 8
r: Mense Ruiter, Groningen 1968; dispositie gewijzigd

Dispositie

1696:
Hoofdwerk
Praestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quintadena 4, Quint 3, Octaaf 2, Sesquialtera II-III, Mixtuur IV-VI, Dulciaan 8
Rugpositief
Quintadena 8, Praestant 4, Fluit 4, Fluit 2, Quint 1 1/2, Scherp III, Vox humana 8, Tremulant
Pedaal
Bourdon 16, Praestant 8, Octaaf 4, Mixtuur III, Trompet 8
1 Koppeling
3 Ventielen
 
1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal C-c'''
Praestant 8, Holpyp 8, Praestant 4, Quintadeen 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur IV-V-VI, Sexquialter II-III, Dulciaan 8
Rug-Positief C-c'''
Quintadeen 8, Praestant 4, Fluit 4, Fluit 2, Quint 1 1/2, Scharp III, Vox Humana 8
Pedaal C D-d'
Bourdon 16, Praestant 8, Octaaf 4, Octaaf 2, Mixtuur III, Trompet 8
1 Koppeling
3 Ventylen, 1 Tremulant, 4 Blaasbalgen
 
1885 (volgens van ’t Kruijs):
Hoofdmanuaal
Prestant 16 discant, Bourdon 16, Prestant 8, Wijd Gedakt 8, Octaaf 4, Open Fluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Cornet V, Mixtuur III-V, Trompet 16, Trombone 8
Bovenmanuaal
Salicionaal 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Open Fluit 8 discant, Prestant 4, Gedakt Fluit 4, Woudfluit 2, Clarinet-Fagot 8
Pedaal
aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-05-15 09:03:53