RK kerk H Martinus Hoofdorgel
Afgebroken
Foto: Hans Vreeman
Broerplein
Groningen

Gemeente Groningen
Groningen

(Kerk)gebouw

De Broerekerk behoorde bij het Francisanerklooster dat in 1245 werd gesticht (zie daar).
De kerk gebouwd in ?? werd in 1566 in gebruik gegeven aan de protestanten.
Na de Reductie van Groningen werd in het klooster de Latijnse school gevestigd, de voorloper van het huidige Praedinius Gymnasium.
Klooster en kerk werden in 1614 het centrum voor de Universiteit, die in dat jaar werd opgericht. De Broerkerk functioneerde als Academiekerk. Pas in 1850 werd ter plaatse een nieuw Academiegebouw gebouwd, dat echter op 30 augustus 1906 door brand verloren ging (de "Academiebrand"). Na de brand werd het huidige Academiegebouw gebouwd. Het is geopend in 1909.
De Academiekerk bleef als zodanig in gebruik tot 1821. In dat jaar werd de kerk overgedragen aan de katholieken, die het zwaar verwaarloosde gebouw pas na een uitgebreide opknapbeurt in 1836 konden inwijden (Oude Kijk in 't Jatsstraat). De oude kerk werd in 1895 vervangen door een nieuwe kerk, de Sint-Martinuskerk.
Nieuwe kerk gebouwd in 1894/95 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers; neogotische kruiskerk, tegenover het Akademiegebouw van de Rijksuniversiteit.
Bij het instellen van het Bisdom Groningen in 1956 werd dit de kathedraal van het nieuwe bisdom.
De sloop van de Martinuskerk was het grootste offer dat de stad Groningen moest brengen om de uitbreidingsplannen van de universiteit in de binnenstad mogelijke te maken.
De kerk is gesloten in 1971. De kathedraal is in 1982 gesloopt nadat een in 1975 door architect Herman Hertzberger gemaakt plan om het gebouw om te bouwen tot universiteitsbibliotheek te duur was bevonden. In hetzelfde jaar begon men met de bouw van een nieuwe Universiteits Bibliotheek.
Dertien gebrandschilderde ramen zijn in 1987 geplaatst in de RK kerk H Willibrordus te Ter Apel.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Martinus Hoofdorgel Groningen -

Orgelhistorie

b: Petrus van Oeckelen, Haren 1840 voor oude kerk
b: Michiel Maarschalkerweerd, Utrecht 1900; Pn II vp: Hw 7-Zw 10-Ped 4
o:

Dispositie

1900:
Hoofdwerk (I)
Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Salicionaal 8, Prestant 4, Fluit Dolce 4, Mixtuur 2 III-V
Zwelwerk (II)
Violon 16, Holpijp 8, Flûte Harmonique 8, Gamba 8, Voix Céleste 8, Flûte Octav. 4, Flageolet 2, Trompet 8, Basson Hobo 8, Klaroen 4
Pedaal
Subbas 16, Open Fluit 8, Octaaf 4, Bazuin 16
 
1943 (volgens dr A. Bouman):
Manuaal I
Bourdon 16, Praestant 8, Roerfluit 8, Salicionaal 8, Praestant 4, Fluit dolce 4, Mixtuur III-V 2
Manuaal II in zwelkast
Violon 16, Holpijp 8, Flûte harm. 8, Gamba 8, Voix Céleste 8, Flûte octav. 4, Flageolet 2, Trompet 8, Basson-Hobo 8, Klaroen 4
Pedaal
Subbas 16, Open Fluit 8, Octaaf 4, Bazuin 16
 
± 1960 (volgens Bouman):
Hoofdwerk (I)
Bourdon 16, Praestant 8, Roerfluit 8, Salicionaal 8, Praestant 4, Fluit Dolce 4, Mixtuur III-V 2
Zwelwerk (II)
Violon 16, Holpijp 8, Flûte harm. 8, Gamba 8, Voix céleste 8, Flûte octav. 4, Flageolet 2, Trompet 8, Basson Hobo 8, Klaroen 4
Pedaal
Subbas 16, Open fluit 8, Octaaf 4, Bazuin 16

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Bouman, mr A.: Nederland Orgelland 126/127, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Bouman, mr A.: orgels in Nederland (1943)112-113; uitgave Allert de Lange, Amsterdam 1943
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 48, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 6(1981)10, 7(1982)14, 14(1985)19, 18(1987)13
de Mixtuur 11(1973)214
de Orgelvriend 1(1978)5, 3(1979)20
Laatste update: 2016-09-14 14:53:50