RK kerk - schuurkerk
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Oosterstraat
Groningen

Gemeente Groningen
Groningen

(Kerk)gebouw

Schuilkerk gebouwd in ??
Na de Reformatie waren er in Groningen zes schuilkerken, onder andere aan de Oosterstraat en de Hoge des A (zie daar).
De Jezuïetenorde werd in 1773 opgeheven. De schuilkerk werd opgeheven. Het barokaltaar uit de Jezuïetenschuilkerk verhuisde naar de in 1884 gebouwde RK kerk H Jozef van Zuidhorn.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 21, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 57(2007)21
Laatste update: 2018-05-12 15:09:53