RK klooster - Premonstratenzer klooster De gedane van de Heilige Maria
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar


Schildwolde

Gemeente Slochteren
Groningen

(Kerk)gebouw

Het klooster van de Premonstratenzers "De gedane van de heilige Maria" is omstreeks 1204 gesticht. Vermoedelijk door de koorheer Hendericus van Cappenberg te Westfalen. Het was oorsprokelijk een dubbelklooster, maar het eindigde als vrouwenklooster.
Toen Henderik probeerde de kerk van Schildwolde onder zijn beheer te brengen, brak in 1224 een soort volksopstand uit. Delen van het klooster werden in brand gestoken. Abt Emo van Remerswerf van de abdij Bloemhof te Wittewierum bracht in 1225 een verzoening tot stand.
Het klooster werd hersteld en kwam tot grote bloei. Bij een visitatie in 1288 bleken er 160 nonnen te zijn. Tot de Reductie in 1594,de herleiding van Stad en Ommelanden van Groningen in de Unie van Utrecht, kon het klooster functioneren. In 1598 waren er nog een Proost en 10 nonnen. Daarna viel het klooster ten prooi aan de sloop.
Van het klooster is niets overgebleven dan wat puinresten in de akkers aan weerszijden van het Kloosterpad. Het terrein is bekend onder de naam De Steenklip. De klepel van de klok van de kloosterkapel is terecht gekomen in het voormalige Museum van Oudheden te Groningen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2018-05-12 16:50:27