Hervormde kerk - Der Aa-kerk - Onze Lieve Vrouw of St Nicolaas transeptorgel
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
A-Kerkhof 2
Groningen

Gemeente Groningen
Groningen

(Kerk)gebouw

zie: Hervormde kerk - Der Aa-kerk - Onze Lieve Vrouw of St Nicolaas hoofdorgel

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Transeptorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Der Aa-kerk - Onze Lieve Vrouw of St Nicolaas transeptorgel Groningen -

Orgelhistorie

b:
- het orgel is na de Reformatie verdwenen
b: mr Raphael Rodensteen, Groningen en mr Simon, Bolsward 1539 voor BOLSWARD Ned Hervormde Grote of Martinikerk koororgel; op een balkon tegen de noordmuur van het koor met delen uit ± 1490; M II
- het orgel heeft tot 1580 dienst gedaan in de katholieke traditie bij de gezangen van de kanunniken
o/r: Hoofdwerkkas naar BOLSWARD Ned Hervormde Broerekerk 1635; uitbreiding met een Rugwerk
- het orgel heeft tot 1867 in de Broerekerk gestaan
o: BOLSWARD Ned Hervormde Grote of Martinikerk Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1869; orgelkas in het museum in het koor van de kerk, het binnenwerk is toen waarschijnlijk verwijderd, slechts enkele frontpijpen waren nog aanwezig, De lege kassen bleven tot 1943 in de kerk.
- Tijdens de restauratie van de kerk 1943 tot 1955 zijn de onderdelen opgeslagen geweest op de zolder van de secretarie in het stadhuis
kassen in 1955 teruggehaald en op de gewelven van het zuider toegangsportaal opgeslagen met de bedoeling om op de voormalige plaats in het koor een balkon te maken en het orgel te reconstrueren
o: orgelkassen na een omzwerving via Middelburg in 1967 naar GRONINGEN Ned Hervormde Martinikerk (orgel wacht op nieuwe bestemming en werd opgeslagen op de gewelven van de Martinikerk)
- in 1990 werd het oude materiaal overgenomen door de Stichting Oude Groninger Kerken
o: orgelkassen door Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1991, 6 frontpijpen zijn verguld, vier daarvan zijn bovendien geciseleerd, de overige werken alleen met tinfolie belegd; verguldwerk uitgevoerd door Helmer Hut te Beerta; gerestaureerde ledige orgelkas en balustrade in het koor tegen de oostwand van het zuidertransept geplaatst
adviseur Aart van Beek te Zwolle
- over enige jaren weer een orgel in de kassen ??

Dispositie

-
Foto: Anton van Daal

Bronvermelding van het transeptorgel

Boeken
Vlagsma: de Friese orgels (1500 en 1750)44 55 126 134 167 168* 169 183 280* 383 428-432*, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
brochure orgelhistorie in Groningen; Stichting Groningen Orgelland
de Mixtuur 76(1994)843-844*
Laatste update: 2018-08-01 10:44:32