Hervormde kerk - Abdijkerk hoofdorgel
In gebruik
Foto: Anton van Daal
Burgemeester Seinenstraat 42
Aduard

Gemeente Zuidhorn
Groningen

(Kerk)gebouw

Grote driebeukige kruiskerk gebouwd tussen 1240 en 1263 naar model van die van Clairvaux moet blijk hebben gegeven van grote kennis op het gebied van de kerkarchitectuur en de baksteenindustrie. De lengte van de kerk was ca. 90 meter.
De kerk is in 1263 in gebruik genomen.
De kerk was onderdeel van een abdij. De Abdij was de grootste abdij van Noord-Nederland met een kerk die te vergelijken was met de Groninger Martinikerk.
Rijke muurbehandeling in romano-gotieke stijl. De zuidzijde is ingedeeld in negen traveeën die van elkaar gescheiden zijn door een smal vertikaal uitgemetseld muurgedeelte. Elk vak bezit beneden twee kleine spitsboogramen en boven een groot spitsboograam.
De kerk is niet als kerk gebouwd maar naderhand tot kerk bestemd. De kerk was ooit de ziekenzaal van het Cisterciënzerklooster Sint Bernardushof.
Overblijfsel van het beroemde cisterciënser Sint Bernardusklooster dat van 1192 tot 1580 in Aduard stond - gesticht vanuit Klaarkamp - waarschijnlijk voor lekebroeders bestemd en niet voor monniken.
Zodra de lekebroeders het klooster, de Abdij, met zijn vier torens had voltooid, werden er in de omliggende plaatsen, zoals Den Ham, Fransum en Dorkwerd, bidplaatsen gebouwd.
Op de ziekenzaal na is het gehele complex na een brand in 1580 gesloopt.
De ziekenzaal is in 1597 ingericht voor de protestantse eredienst.
Meubileur uit de eerste helft van de 18e eeuw geschonken door het geslacht Lewe van Aduard, de uitvoerig gesneden kansel, een grote overhuifde herenbank, twee lage banken en de koperen lezenaar.
Het middeleeuwse gebouw is sedert 1909 een Rijksgebouw.
Uitgemetselde traptoren bij de restauratie van 1917/28 aangebracht.
PKN-kerk.
Het Rijk zet in 2013 de monumentale Abdijkerk in Aduard te koop. Volgens de gemeente is het middeleeuwse kerkgebouw een van de weinige kerken die in handen is van de staat.
De kerk is gekocht door de Stichting Oude Groninker Kerken als 70-ste kerk??

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Abdijkerk hoofdorgel Aduard -

Orgelhistorie

b: 1423
r: 1528
het orgel is in 1580 door brand verloren gegaan
b: vóór ??
o: Marten Eertman. Noordwolde 1912
r: Orgelmakerij Sicco Steendam, Warffum 1992; schoonmaak

Dispositie

-
Foto: Anton van Daal

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Steensma: langs de oude Groninger kerken 33-35 foto's 17* 18*
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 11 12 16, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkverzamelaars 37(1997)18, 56(2006)15, 60(2008)15, 70(2013)16
de Mixtuur 66(1990)330
de Orgelvriend 12(1979)10
kerkepadgids (1979)39
Laatste update: 2018-06-16 12:13:36