Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Parkstraat 74
Arnhem

Gemeente Arnhem
Gelderland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1899. Naast de kerkzaal beschikte het slechts over een kleine consistorie.
Het gebouw voldeed niet meer aan de wensen. Vooral wanneer er gezamenlijke diensten waren met de Ned Gereformeerde kerk.
Tot medio september 1994 bleef de situatie zo. Daarna is een ander onderkomen gezocht.
Momenteel kerkt men in de Gereformeerde kerk - Salvatorkerk (zie daar) en de Ned Hervormde kerk - Kruiskerk (zie daar).
Deze kerk is nu een rouwcentrum.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 32(1994)33
Laatste update: 2018-01-03 16:11:56