Theologische Universiteit Apeldoorn
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Wilhelminapark 4
wijk De Parken
Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn
Gelderland

(Kerk)gebouw

Nadat in 1892 de Vereniging had plaatsgevonden tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk (op slechts drie gemeentes na) en de Nederduits Gereformeerde Kerken, ging een klein deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk verder onder de oude naam. Als gevolg van de vereniging was de Theologische School in Kampen overgegaan in handen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Omdat de nieuwe kerk geen theologische opleiding had stichtte de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in 1894 een 'Theologische School' in Den Haag. De opleiding verhuisde in 1899 naar Rijswijk, maar werd in 1910 weer naar Den Haag verplaatst. In 1919 werd de school gevestigd in Apeldoorn, onder meer omdat men een grote stad minder geschikt achtte als woonplaats voor de studenten.
De Theologische Universiteit Apeldoorn is de Nederlandse theologische opleiding die uitgaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Aan deze universiteit zijn vijf hoogleraren actief. Het vakkenpakket bestaat uit vakken als ethiek, apologetiek, Oude en Nieuwe Testament, canoniek, dogmatiek, kerkgeschiedenis, kerkrecht en ambtelijke vakken. Aan de TUA studeren ruim 100 studenten.
De universiteit is oorspronkelijk opgericht als opleiding tot predikant. Sinds 1968 staat de universiteit echter ook open voor mensen die theologie willen studeren zonder predikant te worden. Naast een opleiding tot Christelijke Gereformeerd predikant volgen er ook enkele studenten alhier hun opleiding die niet aan de CGK verbonden zijn. De studenten zijn onder andere ook afkomstig uit de Baptistengemeenten, de Gereformeerde Gemeenten, de PKN, de Hersteld Hervormde kerk, de Gereformeerde Kerken Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
In 1962 werd de naam van Theologische School veranderd in Theologische Hogeschool, om in 1989 te worden veranderd in Theologische Universiteit Apeldoorn.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2014-01-30 10:02:52