Hervormde kerk Chistophorus
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Kerkplein 1
Geesteren

Gemeente Berkerland
Gelderland

(Kerk)gebouw

Het schip en het koor dateren uit de late 15e eeuw.
Toren met zadeldak gebouwd in de 14e-eeuws.
In de twee bovenste geledingen bevinden zich galmgaten met vroeggotische en romaanse deelzuiltjes, de laatste hebben teerlingkapiteeltjes.
In 1586 is een grote brand gesticht door de Staatse Troepen. De torenspits viel naar beneden waardoor de gewelven instortten.
In 1628 werd de kerk hersteld.
De gewelven kwamen pas terug bij de restauratie van 1929/30. Het stenen gewelf bestaat uit ongepleisterd schoon metselwerk.
Aan de noord- en zuidzijde van het koor is de sacristie en een kapel gebouwd. Op de plaats van de kapel staat nu de consistoriekamer.
Een zerk uit 1650 in het torenportaal herinnert aan de Heren van de hazezate Mensink. Hun herenbank is allang verdwenen.
In de kerk hangt een mooi wandkleed, in 1981 gemaakt door vrouwen uit de gemeente: geschiedenis van Christophorus, oorsponkelijk de patroonheilige van de kerk.
De kerk kreeg in de dertiger jaren zijn huidige interieur. Het liturgisch centrum is typisch uit die tijd.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)104
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)306
Meijer: foto E 4*, de Mixtuur Schagen
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II 37 38 51 123*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
75 jaar Flentrop orgelbouw 62
de Mixtuur 26(78)634 36/37(81)215
het Orgel 10(1971)287-288 293, 6(1977)176-180 (7 foto's)*, 7/8(77)203*
kerkepadgids (87)38*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Chistophorus Geesteren -

Orgelhistorie

b: Jacobus Ambrost, Haaksbergen 1840/41
orgel op 10 december 1841 in gebruik genomen
r: ± 1930; kas en front werden gesloopt, het binnenwerk gaat schuil achter een "eigentijdse" façade
o: binnenwerk naar UITWIJK Ned Hervormde kerk Fa. Reil, Heerde 1970
b: Rudolf Knol 1800 voor OOSTERWOLDE (gld) Ned Hervormde kerk; M I ap: Man 12
o/r: nieuwe kerk te Oosterwolde Zwier van Dijk 1849; de dispositie werd aangepast aan de heersende smaak, kas weerszijden verbreed met een loos torentje
r: Zwier van Dijk, Kampen; pneumatisch pedaal
r: Ko van Putten, orgelstemmer te Kampen 1929; dispositiewijziging en uitbreiding met een pneumatisch vrij pedaal; Pn vp:
o/r: Fa. D.A. Flentrop, Zaandam 1970/74 met de balustrade ook Oosterwolde; schilderwerk van kas en balustrade in fraaie kastanjebruine kleur met imitatie mahonie-houtnerf van Gebr. Velding, de frontpijpen werden gefolied en de labia verguld; als uitgangspunt werd de oorspronkelijke dispositie genomen uit 1800, de frontverbreding uit 1849 bleef gehandhaafd, het pneumatisch pedaal van Zwier van Dijk werd verwijderd, de kas werd hersteld; M I ap: Man 12
adviseur Klaas Bolt

Dispositie

1800 (volgens Broekhuizen):
Manuaal C-f'''
Bourdon 16 discant, Roerfluit 8, Prestant 4, Gemshoorn 4, Quint 3, Octaaf 2, Fluit douce 2, Nachthoorn 1, Sesquialter II-III, Mixtuur III-IV 2 2/3, Trompet 8, Voxhumana 8
Pedaal C-bº
aangehangen
Pedaalkoppel
Piano-forte knop, alle sterke stemmen tegelijk open; Afsluiting
Drie Blaasbalgen
 
1974:
Manuaal C-f'''
Bourdon 16 discant, Roerfluit 8, Prestant 4 (discant dubbel), Gemshoorn 4, Quint 3, Octaaf 2*, Flute douce 2*, Nachthoorn 1*, Sesquialter II*, Mixtuur III-IV*, Trompet 8, Vox humana 8, Tremulant (inliggend)
Pedaal C-b?
aangehangen
Pedaalkoppel, Afsluiter
Piano-forte register (maakt groepsgewijze uitschakeling van de met * aangeven stemmen mogelijk)
Trede voor uitschakelijk Trompet
De discant begint op c'
de windvoorziening kwam in de torenruimte: een magazijnbalg met dubbele vouw

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42