Doopsgezinde kerk
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Nyebuorren 18
Nieuwbuurt 18
Ternaard

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

In buurtschap Visbuurt (Fiskbuorren) stond de eerst Doopsgezinde kerk.
De kerk is in 1851 gesloten en verkocht aan Jacob Geelman.
Balken uit de oude Doopsgezinde vermaning zouden nog aanwezig zijn in een boerderij.
In het museum 't Admiraliteitshuis in Dokkum zijn zes zilveren avondmaalsbekers te bewonderen (geschonken door de kerkgemeenschap van Holwerd).
Nieuwe kerk gebouwd in 1850/51.
De kerk is in 1998 gesloten voor de eredienst. Eigenaar is nu de heer Elzinga die de kerk heeft ingericht als museum voor zijn verzameling voorwerpen die met de bijbel en met bijbelwetenschap heeft te maken.
Het Bijbels Museum is in de zomer van 1998 opengegaan.
Per 1 januari 1999 is de Doopsgezinde Gemeente opgeheven. De resterende leden hebben zich aangesloten bij de Doopsgezinde Gemeente Holwerd/Blija.
In de kerk werd het Museum Bijbel in Beeld gevestigd.
In januari/februari 2007 stond de kerk met de ernaast gelegen woning te koop.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 39(1998)20, 45(2001)21, 51(2004)23, 58(2007)26
Laatste update: 2013-08-05 15:40:17