Doopsgezinde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Formoanje 1 en 2
Tzummarum (Tsjummearum)

Gemeente Franekeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

De Doopsgezinden werden in Friesland veelal Menisten genoemd, naar hun 16e eeuwse leidsman Menno Simonsz van Witmarsum.
De vermaning is gesticht tussen 1600 en 1620 als reizend leraar Leendert Bouwens uit Emden in Oost-Friesland hier vijf volwassen personen doopt. Het pand vooraan, staande in de Buorren, was dan ook de pastorie die de schuilkerk daarachter uit het zicht hield.
De doopsgezinde gemeente is steeds een vrij kleine minderheid in het dorp geweest. In 1695 telde de gemeente 32 niet-gealimenteerde leden op in totaal niet meer dan 100 zielen. Wel waren invloedrijke personen lid, zoals rond het jaar 1700 Rinse Rinses Roorda, eigenaar van Camstra-State in Firgum en wonende op Harkema-State aan de Hoarnestreek.
Overduidelijk is de deling van het gebouw te zien. De steensoort, het metselverband en de vensters en de daken van pastorie en vermaning zijn overduidelijk verschillend.
De gemeente had vrijwel voortdurend financiƫle problemen. In 1762 ging het laatste groepje lidmaten o.l.v. diaken Fedde Sjeerps over naar de gemeente Franeker.
De verlaten vermaning werd een woning. In 2013 staat ze er nog steeds.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 69(2013)17-18
Laatste update: 2014-09-25 08:49:21