Doopsgezinde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Rijksweg 138
Jirnsum
Irnsum (Jirnsum)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Al vóór de bouw van het kerkje was er een zelfstandige "Mennonieten Gemeente". Ze kwam bijeen in de woningen van de leden.
Kerk gebouwd in 1684 met een financiële bijdrage van Jacob Jentjes tot Yrnsum. Eenvoudig rechthoekige vorm en oorspronkelijk sober van opzet. De enige "versiering" bestond uit een paar gebrandschilderde raampjes met een gedicht en de namen van Jacob Jentjes tot Yrnsum ende Hijlck Jurjens syn huisvrouw. De kerk kon alleen via een nauwe steeg worden bereikt.
Aan de noordermuur waren geen enkele ramen, aan de west- en oostzijde enige kleine smalle raampjes. Slechts door een smalle strook grond van een naastgelegen tuin had de kerk licht.
Met het aantreden van een predikant in 1837 wilden de doopsgezinden een nieuwe kerk. De financiële middelen waren ontoereikend. In 1848 bleek het mogelijk het oude gebouw te vernieuwen en anders in te richten. De preekstoel ging van de zuidzijde naar de huidige plek aan de westzijde. Aan de buitenkant kwam een nieuw voorportaal van hout. De kerkgevel werd voorzien van de nu nog aanwezige, classicistische ingangspartij. De gebrandschilderde ramen werden verplaatst naar de vernieuwde gevel.
Het nieuwe orgel werd in 1882 opgesteld boven de, in het huidige interieur gehandhaafde, preekstoel van 1848.
Een zevental Doopsgezinde gemeenten heeft de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân gevormd. Nu blijkt dat het voor de 150 leden toch wel heel zwaar is zeven gebouwen in stand te houden. Besloten is de vermaningen van Terhorne, Poppingawier en Irnsum te sluiten en af te stoten. De gebouwen te Akkrum, Warga, Grouw en Oldeboorn blijven.
Op zondag 3 september 2006 was de laatste kerkdienst in deze kerk. Na 2006 was de kerk een cultureel centrum.
De kerk stond eind 2012 te koop. De vermaning is verkocht aan Alice Jongbloed uit Irnsum. Het is nu een "ontmoetingscentrum" waar naast curiosa historische en culturele boeken verkocht worden. Voorts worden er exposities georganiseerd en soms is er een concert. Daarnaast is het een locatie voor rouw- en trouwdiensten

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bakker: van Reitsum naar Gouderak 37
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 56(2006)18, 57(2007)24, 59(2008)20, 69(2013)16
de Mixtuur 25(1978)564

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Doopsgezinde kerk Irnsum -

Orgelhistorie

- er werd lange tijd zonder orgel gezongen
b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1882; M I ap:
orgelinwijding op 26 november 1882
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1916; nieuwe windlade en mechanieken
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1937; wijziging dispositie
r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1997
Bericht uit 2006: het orgel in deze kerk blijft bestaan
r: Fa. A. Nijsse & Zn., Oud-Sabbinge

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-02-25 12:13:44