RK klooster
Niet in gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Hogedijken
oostelijk van Dokkum
Dokkum

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Oostelijk van Dokkum is in de jaren 1920 een terp afgegraven waarop vóór de Reformatie een klooster heeft gestaan. Men wil daar het industrieterrein Hogedijken gaan uitbreiden.
In het voorjaar van 1998 is besloten dat een archeologisch onderzoeksbureau eerst onderzoek zal doen naar eventueel nog aanwezige funderingsresten van het voormalige klooster.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 40(1998)15
Laatste update: 2013-08-09 15:30:38