RK klooster - Abdij
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Markt 2
Dokkum

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

De Grote Kerk is in de 8e eeuw gesticht.
Nieuwe kerk uit het begin van de 10e eeuw.
Abdijkerk uit de 14e eeuw bij klooster uit de 11e eeuw van Praemonstratenser orde.
Ten noorden van de huidige kerk stond de abdijkerk. De ene kerk fungeerde als stadskerk, de andere als kloosterkerk.
De laat-gotische parochiekerk is in het laatst van de 16e eeuw met afbraakmateriaal van het klooster met een noordbeuk uitgebreid.
Abdij en abdijkerk zijn in 1588 na de Hervorming wegens bouwvalligheid afgebroken, in 1832 de losstaande abdijtoren afgebroken.
In 1984 is de windwijzer (in de vorm van een zeilschip) geplaatst in de Ned Hervormde kerk te WIERUM (zie verder: Ned Hervormde kerk).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Hiemstra/Vries, de: waar het hart in licht en klei klopt (2009)59, uitgave Friese Pers Boekerij, Leeuwarden
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2013-02-18 19:25:22