RK kapel - St Bonifatiuskapel
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Bronlaan 12
Dokkum

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

In 1925 is de St. Bonifatiusstichting opgericht op initiatief van Titus Brandsma. Een processiepark met veertien kruiswegstaties is hier gebouwd.
Aan de rechterkant is in 1934 de pelgrimskapel, ook wel bedevaartkapel genoemd, gebouwd op de plaats waar Bonifatius in 754 vermoord is.
De kapel is ontworpen door architect H.W. Valk te 's Hertogenbosch De kapel is gebouwd als permanent heiligdom vlakbij de Bonifatiusbron, half in de open lucht. Er is plaats voor 2000 bedevaartgangers.
Een kruisweg uit 1935 is van beeldhouwer Jacob Maris.
Rond 6 juni, de sterfdag van Bonifatius, komen veel bedevaartgangers
naar het park.
Kolossaal beeld van Bonifatius uit 1962.
In de wand achter het altaar drie kleine gebrandschilderde raampjes, in 1965 gemaakt door broeder Aquino van Dijk te Wolvega.
De kerk is een Rijksmonument.
In 1987 is de kapel gerestaureerd en zijn er voorzieningen getroffen om de gebruiksmogelijkheden uit te breiden.
De kapel is verbouwd in 2009.
Op vrijdag 8 mei 2009 heeft bisschop de Korte de kapel ingezegend.
Voor de vele pelgrims is er nu een goede ontvangstruimte. Daar is ook een film te zien over het leven van de evangelieprediker Bonifatius.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Hiemstra/Vries, de: waar het hart in licht en klei klopt (2009)88-91**, uitgave Friese Pers Boekerij, Leeuwarden
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 18(1987)13, 62(2009)17
kerkepadgids (1986)16**
Laatste update: 2013-09-23 10:30:57