RK klooster Augustijnen (OSA; OESA) - Sint Nicolaas van Tolentijn
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Arumerweg 66
Witmarsum (Wytmarsum)

Gemeente Wunseradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Vanaf het Augustijner klooster Mariënhage werd het noviciaat te Witmarsum gesticht.
De kloosterkerk werd op 30 november 1902 ingezegend en het klooster volgde op 30 september 1903. Het werd het eerste mannenklooster in Friesland na de Reformatie. Patroonheilige: H. Nicolaas van Tolentijn.
Activiteiten: Parochiepastoraat; noviciaat (1903-1929; 1934-1965); vormingswerk (Vinea Domini); oecumene (zie bijv. De Afsluitdijk in Kornwerderzand).
Geschiedenis: Op aandringen van de Aartsbisschop van Utrecht, stichtten de Augustijnen in 1902 een nieuwe parochie, pastorie en klooster. Bisschoppelijk werd de parochie 31 juli 1901 gesticht. Pater Ignatius Rouma las de officiële oprichtingsbrief in het huis 'De Noordthoeck' waar een primitief kerkje was ingericht. 1903-1965: noviciaat in het klooster ondergebracht (met een onderbreking van 1929-1934). De pastoraal stond open voor andersgelovigen, vooral na de Tweede Wereldoorlog zetten vooral de eerste pastoor pater Thomas van der Vloodt en zijn opvolger pater Bloem zich in voor eenheid en samenwerking. 1947: inrichting eerste gastenkwartier t.b.v. oecumene en vorming. 1947-1953: ontwikkeling cursussen, afschaffing retraites, ontstaan 'volksontwikkelingswerk': Vinea Domini. Vinea Domini organiseert bijeenkomsten, cursussen en ook reizen voor ontmoeting met andere culturen. In 1957 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen t.b.v. de grote uitbreiding van Vinae Domini. Er komt een Curatorium, breed van opzet. In 1958 verzoekt de bisschop van Groningen in Assen een nieuw vormingscentrum te stichten voor de provincies Groningen en Drenthe. Het moest een bisschoppelijk centrum worden o.l.v. de augustijnen. In 1960 werd het werk uitgebreid naar Drenthe met in Assen het vormingscentrum Vredeveld, waar veel cursussen werden gegeven In 1964 werd het noviciaat gesloten. Parochie en convent van Witmarsum werden in 1974 opgeheven als de parochie van Assen werd overgenomen. Pater Amatus van Straaten, de oprichter van het vormingscentrum Vinea Domini bleef als enige augustijn achter tot 1981. Een paar jaar ervoor werd hij uitgenodigd lid te worden van het Fries Godgeleerd gezelschap. [Vanuit hier werkte het "Apostolaat Augustijnen Friesland"]. De parochie werd bediend door paters.
Het klooster in Witmarsum is 1 oktober 1974 gesloten. Tot 1992 woonden er paters, daarna was het conferentiecentrum en opvang voor asielzoekers. Dat bleef het officieel tot 2003, daarna werden er nog uitgeprocedeerde asielzoekers in opgevangen tot 2006. In 1984 is die naam gewijzigd in Vormingscentrum De Marnewier.
Het gebouw is op 15 maart 2006 leeg opgeleverd, toen begon de verbouw van het centrum voor culturele en geestelijke vorming Vinea Domini.
In het pand kwamen 16 appartementen voor verstandelijk gehandicapten van de Stichting Philadelphia Zorg Fryslân, een christelijke instelling die mensen begeleidt die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen. Van de 110 uitgeprocedeerde vluchtelingen die in Witmarsum verblijven, moesten er 67 weg. De verkoop van het klooster heeft de Stichting Beheer Noodopvang Fryslân overvallen. Die had erop gerekend dat de vluchtelingen zeker nog tot maart 2007 in Witmarsum konden blijven.
Het vm. klooster zag er in 2017 aan de buitenkant nog goed uit, maar van binnen was het een ravage. Er ligt een plan om het vm. Augustijnenklooster om te bouwen tot een zorgcomplex met 26 appartementen. De naastgelegen kerk is eigendom van de Titus Brandsmaparochie die nog elke week vieringen houdt. Met de zorgorganisatie onderhandelt de parochie over de toekomst van deze kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkverzamelaars 37(1997)20, 55(2006)21, 60(2008)18, 123(2018)4
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Augustijnen (OSA; OESA) - Sint Nicolaas van Tolentijn Witmarsum -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-03-17 09:42:32