Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Noorder Bolwerk 2
Dokkum

Gemeente Dongeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

De Christelijk Afgescheiden Gemeente werd in 1841 geïnstitueerd
Kerk gebouwd in 1861 aan het Noorder Bolwerk.
Het orgel werd in 1872 op een galerij gebouwd boven de kansel.
Hoewel de samenvoeging van Afgescheidenen en Dolerenden landelijk in 1892 plaats vond, gebeurde dat in Dokkum pas in 1923. Tot die datum was de Noorderkerk Kerk A en ging de Oosterkerk (zie daar) als kerk B door het leven. En wie in 1923 niet mee wilden gaan met de samenvoeging stichtten de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Stationsweg (zie daar).
Kerk uitgebreid in 1916.
De Noorderkerk is in 1925/26 verbouwd en vergroot naar ontwerp van architect Ane Nauta (1882-1946) te Leeuwarden. Het orgel werd gedemonteerd.
De kerk werd in 1926 weer in gebruik genomen, er was geen orgel aanwezig.
Pas na lange onderhandelingen werd men het eens over de plaats van het orgel: op de tweede galerij aan de zijkant.
De kerk werd in 1926 weer in gebruik genomen.
De kerk heeft in de eerste maanden van 1990 een grondige opknapbeurt gehad: er is geschilderd en de liturgische ruimte is vergroot.
Op 27 juni 1999 is de laatste dienst in de kerk gehouden. De kerk is gesloten, verkocht en verbouwd tot appartementen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jongepier, Jan:: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)44 45
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 24(1990)16, 42(1999)21, 44(2000)21 32, 46(2001)16, 54(2005)16
de Orgelvriend 9(1976)24*
het Orgel 12(1974)427, 3(1976)97-100*, 3(1983)77-78, 5(1990)245
organist & eredienst 1(1977)1*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk - Noorderkerk Dokkum -

Orgelhistorie

b: L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1872, met pijpwerk uit WARGA Ned Hervormde kerk (A. van Gruizen, Leeuwarden); klaviatuur aan de rechterzijkant, forte/piano trede; M I ap: Man 9
Het orgel werd op 1 augustus 1872 in gebruik genomen met een bespeling door Klaas Suringbroek, organist Grote kerk te Leeuwarden
- In 1916 waren er gebreken aan het orgel
r: P. van Dam 1918 (NV van Dam); het orgel werd gerestaureerd en uitgebreid, als 2e klavier werd een Bovenwerk met 7 registers geplaatst. Het 18e eeuwe pijpwerk werd vervangen door nieuw pijpwerk; M II ap: Hw 9-Bov 7
Het orgel werd op 3 oktober 1918 weer in gebruik genomen
- het orgel werd in 1925 gedemonteerd wegens kerkverbouwing
o/r: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1927, het orgel werd verbouwd en verplaatst naar de zijkant op de tweede galerij; nieuwe klavieren en de beide manualen werden achterelkaar geplaatst, vrij pedaal met 2 registers volgens het pneumatisch kegellade-systeem; M/Pn II vp:
De werkzaamheden werden in augustus 1927 voltooid
- het orgel heeft zo dienst gedaan tot september 1975 totdat men besloot een nieuw orgel aan te schaffen. Het Van Damorgel werd in de werkplaats van de orgelmakers Reil opgeslagen.
o/r: Gebr. Reil, Heerde 1979 naar DAARLE Hervormde kerk
b: Gebr. Reil, Heerde 1974/75; M II vp: Hw 6-Borstw 5-Ped 4
de opdracht werd in 1974 ontvangen
Adviseurs Joh.M. Vetter en Chris Hanegraaff namens de adviescommissie van de GOV, na het overlijden van Chris Hanegraaff werden Joh. Vetter en A. de Ru de adviseurs
Het orgel is op 11 december 1975 in gebruik genomen met een bespeling door Anco Ezinga te Haren
o: DOKKUM Gereformeerde kerk De Fontein 1999

Dispositie

1975 (Reil):
Hoofdwerk (I) C-f3
Prestant 8, Spitsfluit 8, Octaaf 4, Woudfluit 2, Mixtuur VI 1 1/3, Trompet 8
Borstwerk (II) C-f3
Gedekt 8, Roerfluit 4, Octaaf 2, Quintfluit 1 1/3, Regaal 8, Tremulant
Pedaal C-d1
Subbas 16, Prestant 8 transmissie, Fagot 16, Schalmei 4
Manuaalkoppel, 2 Pedaalkoppels
De klavieren zijn staartklavieren
De windvoorziening geschiedt door middel van twee kleine balgen: voor het hoofdwerk en pedaal een rechtopgaande balg en voor het borstwerk een schuin opgaande balg
Winddruk hoofdwerk en pedaal 73 mm., voor het borstwerk 70 mm.

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 09:47:16