Hervormde kerk - Gertrudiskerk
In gebruik
Foto: Jan Dijkstra
Wartenterp 18
Abbegea (Abbega)

Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de middeleeuwen.
Al op 15 april 1608 besloten de Hervormde Gemeenten van Oosthem, Folsgare en Abbega samen te werken en bij toerbeurt de kerken te gebruiken. Samen hadden ze één predikant. Later ontstond ook een Gereformeerde kerk voor deze drie plaatsen.
Nieuwe kerk gebouwd in 1809.
Op een door een gracht omringd kerkhof gelegen, in de kern middeleeuws kerkgebouw, in 1809 ommetseld en van spaarvelden rond de spitsboog vensters voorzien; aan de westzijde een houten dakruiter, die op een torenachtige voorbouw rust.
Klokkenstoel met gelui van twee klokken waarvan een klok van J. Noteman uit 1647 en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk.
Sedert 1992 gingen de Hervormden en Gereformeerden "Samen op Weg".
En vanaf 15 april 2008 - 400 jaar na het samengaan van de drie hervormde gemeenten - werd de protestantse gemeente Oosthem c.a. een feit. De Laurentiuskerk van Folsgare (zie daar), de Johanneskerk van Oosthem (zie daar), de Gertrudiskerk van Abbega en de Gereformeerde kerk van Oosthem (zie daar) vormen samen een PKN gemeente.
Deze kerk wordt ook voor culturele en muzikale activiteiten gebruikt.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)44 159
Knock, Nicolaes Arnoldi: aantekeningen bij disposities kerkorgelen van J. Hess, vervolgd en bijgevoegd door George Hendrikus Broekhuyzen Sr. en Jan Zwart, Kampen (1973)8
Knock, Nicolaes Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)10
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)147 241 343, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkverzamelaars 60(2008)17
de Mixtuur 19(1976)406, 46(1984)629
het Orgel 11(1986)415

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Gertrudiskerk Abbegea -

Orgelhistorie

b: schoolmeester Volkert Reitsma, Nijland 1752; het orgel kreeg toen ook een draperie ??
- Johann Michaell Schwartzburg te Leeuwarden 1735; onderhoud en stemmen
- Johann Michaell Schwartzburg te Leeuwarden 1738 tot 1748; jaarlijks onderhoud
- Gottlieb Heineman 1778-1786, stemmen en onderbouw
b: Folkert Reitzma, Nijland (Nieuwland 1753 (begaafde amateur); M I: Man 8
- een draperie werd aangebracht in 1798
r: Jan Reinders Radersma, Wieuwerd 1819; orgel afgebroken en weer opgebouwd en een nieuw Rugwerk gemaakt. De draperie werd weggenomen
b: Fa. Bakker en Timmenga, Leeuwarden 1923; M II vp: Man I 8-Man II 5-Ped 1 (tr.)

Dispositie

1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal C-c3
Praestant 8, Baardpyp 8, Holpyp 8, Octaaf 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III, Cornet III discant, Tremulant
Ventyl, 3 Blaasbalgen
 
1923 (Bakker en Timmenga):
Manuaal I C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Holfluit 8, Violon 8, Octaaf 4, Fluit d'amour 4, Cornet-Mixtuur III-IV, Trompet 8
Manuaal II C-f3
Gedekt 8, Salicionaal 8, Aeoline 8, Fluit douce 4, Woudfluit 2
Pedaal C-d1
Bourdon 16 (tr.)
Koppelingen: Man. I-Man. II, Pedaal-Man. I
Mechanische sleeplade
Foto: M. v.’t Einde

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42