Hervormde kerk St Maria - Donatuskerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Dorpsstraat 8
Doanjum (Dongjum)

Gemeente Franekeradeel
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in ??
Nieuwe kerk gebouwd in 1777.
De kerk is een Rijksmonument.
Op 29 augustus 2014 is deze PKN-kerk na een grote restauratie weer in gebruik genomen, deze was mogelijk mede dankzij een legaat. De vloer is geheel vernieuwd, het meubilair gerestaureerd en er is een WC gemaakt.
De kerk is in bezit van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen, een kleine gemeente met 50 leden. Het is een streekgemeente met maar liefst acht kerkdorpen: Ried, Dongjum, Schingen, Slappeterp, Boer, Zweins, Peins en Schalsum. De eerste vier genoemde kerken zijn in eigendom van de kerkelijke gemeente, de overige van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
De gemeente is eindig. omdat er geen jeugd of gezinnen met kinderen meer zijn. De kerk in Dongjum is vooral bekend vanwege het grafmonument voor Sicco van Goslinga (1661-1731). Naast grietman van Franekeradeel was hij een gezien staatsman: zo was hij als onderhandelaar voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aanwezig bij de ondertekening van de Vrede van Utrecht in 1713, die een einde maakte aan de Spaanse Successieoorlog.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het Ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 92
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)44 281
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)11
Knock, Nicolaes Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)16
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)65 142 149 208 322 392, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 57(1987)322
de Orgelvriend 9(1981)5
het Orgel 6(1987)232

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Maria - Donatuskerk Doanjum -

Orgelhistorie

b: vóór 1717
r: 1718; nieuw register Gemshoorn
r: Jan Franssen, Zweins 1719; reparatie ?
r: Jan Franssen, Zweins 1729; stellen en kleine reparatie
r: Jan Franssen, Zweins 1731; reparatie
r: Jan Franssen, Zweins 1733; reparatie
r: Jan Franssen, Zweins 1743; reparatie van pijpwerk
r: Pieter Sijbes de Vries, Leeuwarden 1749; reparatie
- onderhoud Pieter Sijbes de Vries te Leeuwarden 1751 tot 1760
r: Sijbrand Hendriks, Tzum 1767 en 1771; herstelling
- Jan Jacob Vool te Amsterdam demonteerde het orgel in ± 1770. Het orgel werd aan organist Without verkocht
b: Pieter van Assendelft, Leiden 1739 vóór AMSTERDAM kerk ??; M I: Man 5
o: Jan Jacob Vool, Amsterdam ± 1772
b: L. van Dam & Zn., Leeuwarden 1848/49, met pijpwerk van Jan Harmens te LEEUWARDEN uit de Jacobijnerkerk; M I: Man 7
r: Fa. S. Steendam, Warffum 1986; schoonmaak en herstel, restauratie pedaalklavier en plaatsing van een motorkist. Het orgel is gestemd in een gemodificeerde middentoon
- het orgel is wel gestemd, maar wacht nog op een restauratie (2015)

Dispositie

1788 (volgens Nicolaas Arnoldi Knock):
Manuaal C-c3
Holpyp 8, Praestant 4, Fluit 4, Octaaf 2, Cornet III discant, Tremulant
2 Blaasbalgen
 
1975:
Manuaal
Prestant 8, Holpijp 8, Viola 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2, Trompet 8 discant

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42