RK klooster Dominicanen (OP)
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Grote Kerkstraat
Jacobijnenkerkhof 95
Leeuwarden (Ljouwert)

Gemeente Leeuwarden
Friesland

(Kerk)gebouw

De Jacobijnen of Predikheren waren een bijzondere groep binnen de orde van de Dominicanen met als patrones Maria Virgo en Sint Jacobus Major.
Stichtingsjaar van het klooster in 1225 of 1245.
De eerste bouwfase van de kerk, het eigenlijke schip, dateert van 1275.
Het klooster brandde in 1392 af en werd herbouwd.
Met de bouw van de drie kapellen aan de zuidzijde is in 1484 begonnen.
Omstreek 1500 is de westzijde verlengd met een travee van acht meter. Toen is de huidige westgevel gebouwd.
Beeldenstorm in 1578. De kloosterkerk werd op 13 augustus 1578 door de hervormden in gebruik genomen als Ned Hervormde Grote of Jacobijnerkerk (zie daar).
De preekstoel ging in 1580 naar de Galileeërkerk.
De kerk met enige belendende bebouwing en een stuk kloostergang is bewaard gebleven, overige gebouwen zijn in de 16e en 17e eeuw afgebroken.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Vlagsma: de Friese orgels (1500 en 1750)16 19 28 42/43 156, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
kerkepadgids (1984)97

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Dominicanen (OP) Leeuwarden -

Orgelhistorie

b: vóór 1479 ?
Collectarium ordinationum 1479: orgelspel toegelaten bij speciale gelegenheden om de deemoed van het volk te versterken, geen wereldse gezangen, maar alleen koorgezang
o: mr Andries ± 1580 naar LEEUWARDEN Galilieeërkerk

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-10-23 15:53:22