RK klooster Zrs Franciscaner - Sint Annaklooster
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Bagijnestraat
Blokhuis - Kasteel
Leeuwarden (Ljouwert)

Gemeente Leeuwarden
Friesland

(Kerk)gebouw

De Franciscaner nonnen werden Grauwe Bagijnen genoemd.
Het blokhuis of kasteel werd in 1498 door hertog Albrecht van Saksen gebouwd als verdedigingswerk.
Ten behoeve van de geestelijke verzorging van het krijgspersoneel was er op het terrein een kapel, gewijd aan de Heilige Anna.
Het klooster was vanaf 1460 gevestigd aan de Leprozenweg (tegenwoordig Spanjaardslaan).
Klooster in 1520 verhuisd naar de Bagijnestraat.
In 1530 werd een nieuwe kapel gebouwd.
De kerk is op 13 augustus 1578 overgegaan naar de Gereformeerde religie.
Het blokhuis verloor in 1580 zijn functie en kwam onder beheer van de Staten van Friesland
de roerende goederen werden verkocht.
Na de Reformatie is het klooster verloren gegaan.
De oude kloosterkerk bleef bewaard en heeft meerdere functies gehad: pakhuis, brouwerij en tuchthuis.
De kerk is door de Gereformeerden in gebruik genomen als Westerkerk.
sinds 1992: Theater Romein.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Vlagsma: de Friese orgels (1500 en 1750)18 19 156 237-238 239 263 365, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Zrs Franciscaner - Sint Annaklooster Leeuwarden -

Orgelhistorie

b: in rekeningen van 1517-1530 blijkt dat er een orgelpositief aanwezig is
b: 1527/28; positief M
o: naar nieuwe kapel
o: BURGWERD Ned Hervormde kerk 1580 ??

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2013-03-03 11:48:49