Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Oosterkade 14
Leeuwarden (Ljouwert)

Gemeente Leeuwarden
Friesland

(Kerk)gebouw

Dit gebouw staat verscholen op een binnenterrein tussen de Oosterkade en de Tweebaksmarkt, buiten het zicht van de openbare weg. In 1850 heeft de hervormde gemeente dit eenvoudige kerkje laten bouwen voor het houden van "bijbellezingen voor behoeftigen". In de volksmond werd dit kerkje daarom wel het Armenkerkje genoemd of ook wel het Schipperskerkje omdat veel schippers van de Oosterkade naar deze kerk gingen.
Rond 1930 kwam het gebouw in handen van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden die het gebruikte voor verenigingsactiviteiten. In de jaren zestig en zeventig werden er weer regelmatig kerkdiensten gehouden doordat het gebouw werd verhuurd aan verschillende genootschappen, zoals de Zevende Dag Adventisten, de Oud Gereformeerde Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente.
In de jaren tachtig dreigde het gebouw te worden gesloopt. Dankzij aankoop door de Christengemeenschap Leeuwarden is het gebouw gespaard gebleven. De Christengemeenschap heeft het gebouw helemaal gerenoveerd en in 1987 in gebruik genomen. De kerk kreeg toen de naam Galilea-kapel, genoemd naar het Galileƫr-klooster dat in de middeleeuwen op deze plaats heeft gestaan.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 63(2010)21
Laatste update: 2016-01-29 16:56:43