RK kerk - Schokkerkkerk
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar


Schokland

Gemeente Flevoland
Flevoland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in ??
Omdat de katholieke kerk van Schokland door overstromingen in het water dreigde te verdwijnen schonk de aartsbisschop de kerk aan de nieuwe parochie - RK kerk H Brigitta van Ommen. De Schokker kerk werd steen voor steen afgebroken en per schip naar Ommen gebracht, waar de kerk weer precies zo werd opgebouwd en op 15 september 1861 in gebruik werd genomen (zie daar).
Ook het interieur van Schokland werd naar Ommen overgebracht.
Het oude doopvont is in 1772 opgevist in de Zuiderzee en gebruikt op Schokland tot 1859. Nu ook te Ommen. Een replica is gemaakt door Piet Brouwer voor de Hervormde kerk te Schokland.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contaktbrief voor kerkenverzamelaars 44(2000)37 38
Laatste update: 2014-01-23 11:14:36