Ned Gereformeerde kerk Het Kruispunt
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Gedempte Gracht 1
wijk Polderwijk
Zeewolde

Gemeente Zeewolde
Flevoland

(Kerk)gebouw

Op 2 januari 1994 is de gemeente geïnstitueerd.
Het ledenbestand bedroeg toen 109 leden, waarvan 47 doopleden. Per mei 2007 bedraagt het ledental 390 waarvan 173 doopleden.
Diensten vanaf 1994 in de aula van de openbare basisschool Kameleon.
Kerk gebouwd in 2006/07 naar ontwerp van architect Van Bokhorst aan de Gedempte Gracht 1.
Op 27 juni 2006 is de eerste paal geslagen.
De kerk is op zaterdag 12 mei 2007 officieel in gebruik genomen. De kerk telt 300 zitplaatsen met een voorlopig nog niet te gebruiken galerij met 100 zitplaatsen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 55(2006)24, 58(2007)28
Laatste update: 2015-02-04 14:22:03