Hervormde kerk - Gereformeerde kerk - Lutherse kerk De Triangel
Nieuwe bestemming
Foto: Website Kerkcentrum De Triangel
Parkwijklaan 5
Stad-oost
Almere Stad

Gemeente Almere
Flevoland

(Kerk)gebouw

In januari 1994 is het principebesluit tot samenwerking tussen gereformeerden, hervormden en lutheranen in Almere Stad Oost genomen door de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Flevoland en de algemene kerkenraad van de federatie Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Almere. Dat was ook het moment dat de wijkgemeente Almere Stad Oost werd gevormd. Daarvoor hielden de lutheranen eens per 14 dagen hun kerkdienst in Almere Haven.
Op 4 september 1994 is het dan zover: de eerste gezamenlijke kerkdienst in Almere Stad Oost wordt gehouden in een ruimte van basisschool ‘de Olijfboom’ in Parkwijk.
Na drie jaar blijkt deze ruimte te klein vanwege de groei van Almere Stad Oost. Eind 1997 wordt de aula van de oecumenische scholengemeenschap ‘het Baken Park’ in Filmwijk de plaats voor de zondagse erediensten.
Kerk gebouwd in 1999 als PKN-samenwerkingskerk van Hervormden, Gereformeerden en Luthersen naar ontwerp van architect Kees Bos van het architectenbureau Bos & Partners te Baarn. De naam "De Triangel" heeft te maken met het feit dat er oorspronkelijk drie kerkgemeenschappen in dit gebouw samenzaten èn met het feit dat de plattegrond van het gebouw nagenoeg een driehoek vormt.
De kerk is op 25 april 1999 feestelijk in gebruik genomen.
De eerste paal werd op 13 juni 1998 geslagen.
De antipendia zijn gemaakt door gemeenteleden. Het doopvont is afkomstig uit ??
Sinds september 2004 is "De Triangel" bekroond met een klok, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de wijkgemeente. De 53 kg wegende klok heeft een toonhoogte C3 en is in 1965 gegoten door de firma Petit & Fritsen. Daarna is hij door een RK kerk in Boxmeer gebruikt.
Eind 2008 wordt ds. Hübner in deeltijd benoemd voor de wijkgemeente in Almere Haven en dat is voor de lutheranen aanleiding om in mei 2009 weer terug te gaan naar Almere Haven.
Ook kerk Zevende-Dags Adventisten in deze kerk.
Op zondag 20 mei 2012 heeft de wijkgemeente de laatste kerkdienst in het PKN kerkelijk centrum De Triangel gehouden (zie daar). De kerk is gesloten en verkocht en heeft nu een maatschappelijke bestemming.
De wijkgemeenten Stad-oost gaat nu samen met Stad-west en gebruiken daar De Lichtboog in het centrum van Almere Stad (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 40(1998)23, 44(2000)37, 68(2012)25

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Gereformeerde kerk - Lutherse kerk De Triangel Almere Stad -

Orgelhistorie

b: Fa. Kaat & Tijhuis, Kampen 2000; M II vp: Man I 3-Man II 3-Ped 1

Dispositie

2000:
Manuaal I C-f3
Roerfluit 8, Prestant 4, Mixtuur II-III
Manuaal II C-f3
Holpijp 8, Fluit 4, Nasard 2 2/3
Pedaal C-d1
Subbas 16
Manuaalkoppeling. Pedaal - Manuaal I, Pedaal - Manuaal II
Mechanische sleepladen
Foto: Bert Wisgerhof

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42