Gereformeerde kerk
In gebruik
Berghuizen 20
Ruinerwold - Koekange
Berghuizen

Gemeente De Wolden
Drenthe

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1841, bescheiden kerkje, destijds gelegen vlak bij de huidige kerklocatie op de Jan Jochemsberg, ongeveer waar nu het oude kerkhof is.De grond was gratis beschikbaar gesteld door een gemeentelid en tevens ouderling, de veenbaas G.J. Withaar en vele kerkleden verleenden had- en spandiensten.
Nieuwe kerk gebouwd in 1875 op dezelfde plaats. Zaalkerk in rondboogstijl. Gepleisterde voorgevel met torentje. Gedrukt gestuct tongewelf.
Op 10 mei 1875 werd op dezelfde plaats de eerste steen gelegd..
Uitbreiding met zijvleugels in 1912.
De kerk werd in 1927 uitgebreid met gaanderijen, waardoor het totaal aantal plaatsen op ca 960 kwam.
Dit was, en is nog steeds het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk Ruinerwold/Koekange., waaronder zelfs ook de Gereformeerde kerk van Ruinen behoort.
In 1949 scheidde zich een groep af en vormde de Gereformeerde kerk vrijgemaakt van Ruinerwold/Koekange. Zij bouwden een klein stukje verder op het adres Berghuizen 38 een eenvoudig houten kerkje (zie daar).
Door ruimere opstelling, aanpassing en modernisering van het bankenplan en het liturgisch centrum in 1972 is het aantal zitplaatsen verminderd tot maximaal 825.
In 2004 werd de rechthoekige uitbouw die tientallen jaren als vergaderzaal/consistorie dienst had gedaan vervangen door een modern bijgebouw van 320 m2.
PKN-kerk.
Het kerkgebouw is beschermd vanwege het orgel.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bouman, mr A.: Nederland Orgelland 67 afb IV-8*, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Gierveld, dr Arend Jan: het ned. huisorgel in de 17e en 18e eeuw 89; Vereniging voor Ned. Muziekgeschiedenis 1977
Jespers, Frans: Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)253, het Noordbrabants Genootschap 1983
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 24-25***
Tijdschriften en andere uitgaves
75 jaar Flentrop Orgelbouw 63
contactbrief voor kerkenverzamelaars 22(1989)14
de Mixtuur 36-37(1981)221
groninger orgelagenda (2011)11
het Orgel 1(1967)13* 14* 17

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk Berghuizen -

Orgelhistorie

b: Matthias Amoor, Groningen 1743 voor RAAMSDONK Ned Hervormde kerk; M I ap: Man 11 (bas 10-discant 10)
r: Johannes Schot, Breda 1785
r: Nicolaas van Hirtum, Hilvarenbeek 1789 (1786)
r: Nicolaas van Hirtum, Hilvarenbeek 1791
r: Nicolaas van Hirtum, Hilvarenbeek 1793
o: T. Hofmeijer, Amsterdam 1850 naar AARTSWOUD Ned Hervormde kerk
o: Jan Proper en Van de Wetering, Kampen 1884, het orgel werd geschonken door Wed. W. Geerts. Werkzaamheden in de kerk, zoals het maken van een galerij, werden uitgevoerd door timmerman Geert de Wit te Ruinerwold. Smid H. van der Veen maakte het ijzerwerk. De orgelkas werd ontdaan van zijn verflaag (lichtblauw met bladgoud en witte engelen) en bleef nu onbeschilderd eiken; M I ap: Man 11
Het orgel werd op zondag 8 juni 1884 in gebruik genomen
r: Jan Proper, Kampen 1903
- in 1948 schreef de toenmalige organist dat koude, vocht, stovendamp, kachel en centrale verwarming het orgel zich niets heeft aangetrokken. Het orgel raakte echter meer en meer in verval en er werd een restauratieplan opgesteld. De uitvoering werd in 1951 opgedragen aan de Firma K. Doornbos te Groningen. Het orgel was inmiddels door Monumentenzorg als een beschermd instrument aangemerkt.
r: Fa. Klaas Doornbos, Groningen 1951. Na diens overlijden voltooiden - na veel hindernissen - de heren K. Mateboer en P.J. Praat pas in het najaar van 1952 het werk; orgel gerestaureerd en uitgebreid met een Rugwerk en een 16-voets pedaalregister. De orgelkas werd ontdaan van zijn verflaag (lichtblauw met bladgoud en witte engelen) en bleef nu onbeschilderd eiken.; M II Pn vp: Hw 11 -Rw 6-Ped 1
adviseur mr A. Bouwman te Amsterdam
r: Fa. Flentrop, Zaandam 1976/78. De orgelkas werd opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke kleuren: rood en goud en engelen in natuurlijke kleur. Naast het Hoofdwerk werd ook het Rugpositief en Pedaal uit 1951 onder handen genomen; M II vp: Hw 12-Rw 7-Ped 1
Flentrop ontving de opdracht in 1974
adviseur dr M.A. Vente te Utrecht
Het orgel werd op 25 oktober 1978 weer in gebruik genomen
r: Jan Roeleveld, Soesterberg 2011, een Afrikaanse orgelbouwer, grondige schoonmaak- en herstelbeurt, intonatie, etc. met behulp van de achterstandsregeling Brim
adviseurs Stef Tuinstra en de rijksconsulenten Rudi van Straten en Wim Diepenhorst

Dispositie

1773 (Amoor volgens Hess):
Manuaal
Prestant 8 bas/discant, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4 bas/discant, Quint 3 (bas/discant), Ged. Quint 3 bas, Octaaf 2 bas/discant, Waldfluit 2 bas/discant, Quint 1 1/2 bas/discant, Cornet II discant, Mixtuur IV bas/discant, Trompet 8 bas/discant
Pedaal C-cº
aangehangen
 
1951 (Amoor/Doornbos):
Manuaal C-c3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Viola di Gamba 8, Octaaf 4, Fluit 4 bas/discant, Quint 3, Octaaf 2, Quint 1 1/2, Mixtuur IV-V, Trompet 8
Rugpositief C-c3
Baarpijp 8, Quintadeen 8, Prestant 4, Nachthoorn 2, Sesquialter I-II, Scherp IV
Pedaal C-d1
Subbas 16
2 Koppels
 
1978 (Amoor/Flentrop):
Hoofdwerk C-c3
Praestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Bourdon 4, Quint 3, Gedact Quint 3 bas, Octaaf 2, Woudfluit 2, Quint 1 1/2, Cornet II discant, Mixtuur IV-V, Trompet 8
Rugwerk C-c3
Quintadeen 8, Baarpijp 8, Praestant 4, Nachthoorn 2, Sexquialter I-II, Scherp IV, Dulciaan 8
Pedaal C-d1
Subbas 16
Schuifkoppeling Hoofdwerk-Rugwerk, koppeling Pedaal-Hoofdwerk, Octaafkoppeling
Tremulant
Ventiel
Foto: M. van ’t Einde

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-03-29 09:40:41