Remonstrantse Broederschap
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Burgemeester Colijnstraat 24
Boskoop

Gemeente Boskoop
Zuid-Holland

(Kerk)gebouw

In 1746 wordt al het bestaan van een Remonstrantse kerk genoemd door Tirion. Dit was een schuilkerk en stond aan de Voorkade.
De schuilkerk moest worden gesloopt in verband met de verbreding van de Gouwe.
Nieuwe kerk gebpuwd in 1932 naar ontwerp van architect Klaas van Nes aan de Burgemeester Colijnstraat.
De eerste steen werd gelegd op 24 juni 1932.
De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden huurde de kerk voor hun diensten.
Op 7 december 1967 is er een federatie gevormd van vrijzinnig hervormden en remonstranten. Hun naam werd Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeenschap te Boskoop.
De kerk moest hoognodig gerestaureerd worden.
Voorjaar 2009 is de Stichting Vrienden van het Kerkje opgericht ter ondersteuning van de restauratieplannen.
De kerk is in 2010 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld, dr Arend Jan: het ned. huisorgel in de 17e en 18e eeuw 305; Vereniging voor Ned. Muziekgeschiedenis 1977
Hess 6
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 62(2009)33, 63(2010)28
de Mixtuur 17(1975)354

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Remonstrantse Broederschap Boskoop -

Orgelhistorie

b: Jan Jacob Vool, Amsterdam 1808; M I: Man 7
r: Lohman ± 1850
o: ROTTERDAM RK kerk HH Laurentius en Ignatius - Eendrachtskerk koororgel

Dispositie

-

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-09-18 11:52:56