Hervormde wijkcentrum De Ark
Nieuwe bestemming
Reigerstraat 17
Baarn

Gemeente Baarn
Utrecht

(Kerk)gebouw

Kerkelijk centrum gebouwd in 1961/62 naar ontwerp van architect Wiechger Kramer aan de Reigerstraat met jeugdcentrum. Twee grote hellende raampartijen omsluiten de kerkzaal en refereren naar de vorm van de Ark van Noach. De forse houten stijlen die zijn opgenomen in de raampartijen dragen het dakvlak en zorgen voor de krachtenafdracht.
Het orgel staat op een verhoging boven de entree die is te bereiken via een trap vanuit de kerkzaal. Naast de plaats van het orgel zijn twee kunstwerken zichtbaar op de muur. Aan de linkerzijde is een voorstelling
van de Ark van Noach, rechts is Jonas in de walvis weergegeven.
- Omdat het Hervormd kerkelijk centrum De Ark te ver uit het centrum ligt, heeft de kerkvoogdij dit centrum in 1982 herbestemd, waarna het gebouw meerdere functies heeft gehad, waaronder een onderwijsfunctie.
Op dit moment zit A. van Pijpen BV in de voormalige kerk en gebruikt het als uitvaartcentrum. In de voormalige kerkzaal is plaats voor 180 stoelen. In het souterrain (met nieuwe aanbouw) kunnen 40 tot 50 personen verblijven.
* In 1984 tegen de zuidelijke torenkant van de Pauluskerk een kerkelijk centrum gebouwd, dat de naam "De herberg van Paulus" heeft gekregen (zie daar).
De verdiepingskerk bestaat uit twee bouwlagen die een jeugdcentrum en kerk huisvestte. De kerkzaal is voorzien van een entreebordes die aan de westgevel is gesitueerd. Via een met natuursteen bedekte trap is de eerste verdieping bereikbaar waar de entree van de voormalige kerkzaal is.
Bij toetreding tot de voormalige kerkzaal vallen de hellende glazen gevels direct op. Vanaf beide zijkanten valt het licht binnen op de rechthoekige ruimte.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkverzamelaars 18(1987)16, 60(2008)18
de Mixtuur 54(1986)193
het Orgel 12(1968)348, 11(1970)288, 1(1971)17*, 2(1987)60

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde wijkcentrum De Ark Baarn -

Orgelhistorie

b: A.H. de Graaf, Ede 1969/70; het orgel is geïnspireerd op het Arp Schnitgerorgel (1698) in de Hervormde kerk te Nieuw Scheemda; M I ap: Man 8
adviseur Klaas Bolt
o: ERICA Ned Hervormde kerk Open Hof - Het Kruispunt A.H. de Graaf, Leusden 1985; M I ap: Man 8
- Nu een elektronium (zie foto 2)

Dispositie

1970:
Manuaal C-f3
Prestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Prestant 4, Fluit 4 bas/discant, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2, Terts 1 3/5 discant, Mixtuur II-III 1 1/3 bas/discant
Pedaal C-d1
aangehangen
Klaviatuur aan de achterzijde. Staartklavier.
Toonhoogte a1 = 440 hZ. Stemming gelijkzwevend
Windvoorziening: een staande schokbalg

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2015-12-04 09:53:44