Buitenhuis Trompenburg
Particulier
Noordereinde 60
's-Graveland

Gemeente Wijdemeren
Noord-Holland

(Kerk)gebouw

De opzet van het huis, toen de Hooge Dreuvik geheten, dateert uit 1654 en is gebouwd door Daniël Stalpaert voor admiraal Cornelis Tromp, zoon van de legendarische admiraal Maarten Harpertsz Tromp. De opdrachtgever was Joan van Hellemondt, de eerste echtgenoot van Tromps vrouw Margaretha van Raephorst.
De buitenplaats werd in 1675/84 opnieuw opgebouwd, nadat een Franse legereenheid in het rampjaar 1672 Tromp's buitenhuis grondig had verwoest.
Het landhuis heeft de vorm van een schip en is omgeven door water. Vanaf het dak, vormgegeven als een scheepsdek, reikte het uitzicht vroeger tot aan de Zuiderzee. In dit huis ontving admiraal Tromp in de zomermaanden zijn welgestelde en voorname gasten.
Het huis bestaat uit een woongedeelte - het corps de logis - dat houten buitenmuren heeft. Door een gang is het huis verbonden met een erachter gelegene groot achthoekig paviljoen. Hierin bevindt zich de 'koepelzaal' met prachtige wandbespanningen en schilderingen, die de verheerlijking van het geslacht Tromp uitbeelden. Er zijn scheepsportretten (o.a. van de Witte Olifant en de Hollandia) en zeeslagen em portretten van vader en zoon Tromp en hun beider echtgenoten.
De familie Houthoff, die de buitenplaats sinds 1952 bewoonde, zag zich een aantal jaar geleden genoodzaakt De Trompenburgh te verlaten en afstand te doen van de omvangrijke inventaris. Het meeste antiek ging naar veilinghuizen. Door tussenkomst van een erfgenaam van de familie die in Bennekom woont, Hans Egberts-Houthoff, kon het kabinetorgel echter teruggetrokken worden uit de veiling. Voor een luttel bedrag kwam het instrument naar Bennekom.
Sinds 2006 staat Huis De Trompenburgh ter beschikking aan het Rijksmuseum te Amsterdam (bruikleen). Er worden lezingen en kleine conferenties en exposities gehouden.
Trompenburg staat op de Wereld Erfgoedlijst.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
75 jaar Flentrop orgelbouw 51
foto orgel zoals in de Hervormde kerk te BENNEKOM
het Orgel 4(1965)137

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Buitenhuis Trompenburg 's-Graveland -

Orgelhistorie

b: Deetlof Onderhorst, Amsterdam 1762 vóór ??; kabinetorgel I: Man 7
o: Fa. Flentrop, Zaandam 1941
o/r: BENNEKOM Ned Hervormde Oude of St Alexanderkerk - Grote kerk Koororgel 2008/09; kabinetorgel I: Man 7

Dispositie

1762:
Manuaal
Geen pedaal

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2015-06-04 15:57:36